Vi takker av for denne gang!

Faste lesere har registrert at det har vært lav aktivitet på denne siden over tid. Slik det ser ut nå kommer ikke dommere.no til å fortsette sin aktivitet.