Endring i honorar

Det er noen justeringer både i dommerhonorarene og i kjøregodtgjørelsen for dommerne i 2015. Når...

Read More