Høstsamlingen til NFF Agder ble en vellykket affære denne lørdagen med Jon E. Skjervold som foredragsholder.

0.1. Tekst og foto: Tore Myrberg

Som en åpning på hele samlingen kunne man fra kretshold opplyse litt faktatall som er positive for fotballfamilien på Sørlandet. For aldri før har man hatt så mange dommere å ta av for å bekle kampene med kvalifiserte kampledere.

167 dommere har vært i sving på kretsnivå i 2018. Av disse er 58 rekrutteringsdommere, et tall som nok virker litt høyt. Årsaken er at det er en del rekrutteringsdommere som ikke tar de nødvendige skrittene til å bli autoriserte, men likevel er med år etter år.

Totalt ble det tildelt 4848 oppdrag, noe som i snitt gir 27 kamper pr dommer/veileder. Spennet er fra en dømt kamp og opp til 118 oppdrag. Sju av kretsens dommere har hatt mer enn 70 oppdrag.

1) Viktige tema

Når det gjaldt programmet for dagen begynte samlingen med å snakke om vintertrening. For kretsen prøver i stadig større grad å legge til rette for at dommerne skal komme i god form før sesongen.

– Nå spør vi hva vi kan gjøre for at du skal komme på fellestreningen, sa Thor Håversen da han innledet temaet.

Fra kretshold opprettholdes de regionale treningene, men man legger i vinter også opp til en fellestrening inne i Sørlandshallen på søndager fra 19 til 20.30.

Dermed ligger alt til rette for at mange kan få gjennomført den fysiske testen 17. mars 2019 med glans.

2) Mange eksempler

De mer dommerfaglige temaene ble gjennomgått av Jon E. Skjervold. Her startet man med det å beskytte spillerne, men hadde også offside og samarbeid i team på agendaen.

– Det ble en flott samling med en dyktig foredragsholder, sier Mats Nesmann, som er leder i dommerkomitéen i NFF Agder.

For Agder-dommerne ble det også opplyst to viktige datoer for 2019. Vårkurset, som skal holdes på Scandic hotell rett ved Sørlandshallen, blir første helga i mars. Det vil si 2. – 3. mars.