Flere debutanter i Oslo

To debutanter i 4. divisjon