Endring i honorar

Det er noen justeringer både i dommerhonorarene og i kjøregodtgjørelsen for dommerne i 2015. Når det gjelder kjøregodtgjørelsen, øker denne til 4,10 pr. kilometer, en...