Få avgjørelser på fotballbanen er vanskeligere enn når dommeren i løpet av noen tideler av et sekund skal avgjøre om det er straffbar hands eller ikke. Heldigvis har vi som dommere en rekke kriterier vi kan bruke til å avgjøre om det skal blåses hands eller ikke, men som med så mye annet innen fotballen er det til slutt dommerens skjønn som legges til grunn.

Det viktigste kriterie som legges til grunn i reglene, er at handsen må være forsettelig – altså gjort med vilje. Om ballen treffer hånda er det ikke straffbart, mens om hånda søker ballen så skal det blåses.

Som hjelp til å avgjøre dette har dommeren disse fire punktene å forholde seg til:

 

  • Benyttes arm eller hånd med forsett for å treffe ballen?
  • Er spillerens hender eller armer i en naturlig posisjon? Hva er naturligposisjon i forhold til situasjonen? Søker/beveger armen seg ut fra kroppen er det en indikasjon på en handling fra spilleren som i denne sammenheng må anses som forsettlig, og at armen dermed kommer i en unaturlig posisjon (gjøre seg større)
  • Forsøker vedkommende å hindre ballen å komme i kontakt med armen/hånden?
  • Avstand og tiden fra hvor ballen kommer og eventuelt berører hånden?

Det regnes for eksempel ikke som naturlig at en hånd er oppe i hodehøyde eller over, og en hands i slike tilfeller ska derfor bestraffes. Det samme gjelder en spiller som holder hånden ut fra kroppen for å gjøre seg større.

Det er imidlertid naturlig å bevege hånden mens man løper, og en spiller som får skutt ballen i hånden fra nært hold under en slik bevegelse skal ikke bestraffes.

Signalene fra NFF er klare. Det blåses for mye hands i norsk fotball, og det må vi som dommere ta inn over oss. Det som er viktig er at dommere generelt har en mest mulig lik forståelse, slik at spillerne opplever at linja ikke endrer seg vesentlig fra kamp til kamp i forhold til hvem som dommer kampen. Derfor må vi i dommermiljøer hele tiden ha fokus på, og diskutere hva som skal bestraffes og når spille skal få gå videre.

Husk også at det ved hands av forsvarsspiller ved skudd på mål skal gis gult kort, med mindre det er åpenbart at man hindrer et mål. I så fall kommer regelteskten om et å frata motparten et mål eller en klar scoringsjanse ved forsettlig bruk av hånden. I så tilfelle skal det gis rødt kort.