Som de fleste har fått med seg, står det på kampene i de øverste divisjonene oppført en person som kampdelegat. Men, hva er egentlig oppgaven til disse delegatene? Vi har spurt Rune Pedersen, som er seksjonssjef i NFF med ansvar for kampdelegatene i Norge.

– Delegatene ser til at kampene gjennomføres etter de bestemmelser som er vedtatt av NFF gjennom lover og turneringsbestemmelser. De leder også kampmøtet som avholdes 3 timer før avspark, sier Pedersen til dommere.no.

( På bildet ser du Rune Pedersen (til venstre), sjef for delegatene. I denne kampen var Jan Erik Nordby delegat, mens Odd Arne Vangen (til høyre) var til opplæring i delegatjobben. Dommertrioen ble ledet av Ola Hobber Nilsen og Pedersen var der som dommerveileder.)

Rekruttere bredt

Under kampmøtet går man igjennom hele arrangementet. Deretter har man et TV-møte.

– Man passer på at seremonier etc. er tatt med i kjøreplan slik at alle kamper kan starte til fastsatt tid. Etter kamp må delegaten sende rapport på arrangementet og gi hver arrangør en karakter. I tillegg er delegaten ansvarlig for bedømmelse av fair play, sier Pedersen.

Mange tidligere dommere blir brukt som kampdelegater, men det er ikke bare fra denne gruppen man henter inn folk.

– NFF prøver å rekruttere bredt fra fotball Norge og ikke bare dommere. Det er ikke alltid like lett å finne personer, men vi har med folk fra kretser, klubber og dommermiljø.

Lite konflikter

Selv om jobben til delegatene er å se etter at alt foregår etter en fastlagt plan, er det ikke slik at delegatene og klubbene er motparter.

– Nei, delegatene kommer sjelden opp i konflikter. Oppgaven er mer å observere og sende rapport. Det er NFF som i ettertid avgjøre eventuelle tiltak/sanksjoner mot klubber. Delegatene og klubbene skal samarbeide om å gjennomføre arrangementene på best mulig måte.

Likevel er det enkelte ting som skjer i eller rundt et arrangement som delegatene må gripe fatt i.

– Delegaten melder inn avvik fra bestemmelser og det mest alvorlige kan jo være brudd på sikkerhet, pyroteknikk etc.

Dette hører imidlertid til sjeldenhetene.

– Kvaliteten på arrangementene i norsk toppfotball er av høy kvalitet etter godt samarbeid over lang tid. Alle involverte er opptatt av trygge, gode arrangement, som trekker folk til kampene, avslutter Rune Pedersen.