Vibekè Larsen fra Tromsø Idrettslag ble under søndagens kretsting i Troms Fotballkrets tildelt kretsens Fair Play-pris.
Larsen selv ble overrasket over tildelingen.
– Dette var både overraskende og veldig hyggelig. Det jo alltid stas å bli satt pris på, sier Vibekè Larsen.
Handler om rettferdighet
Larsen setter Fair Play høyt, noe som gjør prisen ekstra viktig.
– For meg handler Fair Play om rettferdighet, ærlighet og at man er konsekvent.
Hun gir samtidig gode råd med på veien for hva vi som dommere bør ha på plass når vi dømmer kamper.
– Det er viktig med god og fornuftig håndhevelse av regelverket, god kommunikasjon og en god kamputvikling som bidrar til å utvikle spillet, sier Larsen til dommere.no.
Daglig leder i Troms Fotballkrets, Jo Are Vik, sier Larsen er en viktig brikke i kretsens arbeid på dommersiden.
– Vibekè har alltid bidratt i forhold til dommerutvikling og dommeradministrasjon parallelt med sin egen dommerkarriere, sier Vik.
Her er begrunnelsen for prisen fra Troms Fotballkrets:
Vi har de siste 10 årene hatt tradisjon på å dele ut en Fair Play-pris på kretstinget. De siste årene har vi delt ut Fair Play-prisen til Eivind Ditlevsen, Per-Mathias Høgmo og Sigmund Wibe-Karlsen.
Fair Play-prisen deles ut til en person som er klar og tydelig i forhold til Fair Play, og som er gode og positive forbilder i fotballmiljøet.

Så også denne gangen, og vi kan si følgende om den som for 2014 tildeles Troms Fotballkrets Fair Play-pris:
Hun startet som fotballdommer tidlig i tenårene – midt på åttitallet.Kan se tilbake på en fantastisk dommerkarriere – lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Toppseriekamper, cupfinaler og landskamper.Var i mange år FIFA-assistentdommer.Har parallelt med den aktive karrieren som dommer, også vært engasjert i administrativt arbeid på kretsplan og i Norges Fotballforbund. Dommerkomite, dommerutvalg, dommerinstruktør.

Er med i Norges Fotballforbunds dommerutvalg og i kontrollkomiteen til Troms Fotballkrets.

Har bidratt NFFs internasjonale utviklingsarbeid som dommerinstruktør i Midt-Østen.

Gjør en fantastisk jobb med oppfølgingen av unge kvinnelige dommere – både i NFF og Troms Fotballkrets.

Skal ha en stor del av æren for at vi i dag har fått fram en ny generasjon med mange gode kvinnelige dommere i Troms Fotballkrets.

Integritet, faglig dyktighet, gode samarbeidsevner og Fair Play har i alle år preget alt hennes virke i fotballmiljøet.

Troms Fotballkrets Fair Play-pris for 2014 tildeles:
Vibekè Larsen, Tromsø Idrettslag!