Med kun dager igjen til sesongstart, er det på tide å finpuss detaljer. En slik ting er fløytebruken. Når skal du blåse, og når bør du la være?

Retningslinjene for dommerne (side 73 og 74 i spillereglene) tilsier at det er enkelte ganger du skal blåse. Dette gjelder når man:

  • starter eller avslutter en omgang
  • om en kamp må avlyses underveis i kampen
  • når det er frispark eller straffespark
  • sette igang spill ved frispark når det har vært gjennomført en administrasjon ved frisparket slik som for eksempel få mur på riktig avstand
  • sette igang spill etter å ha gitt gult eller rødt kort, ved skade og ved innbytte

Det er IKKE nødvendig med å blåse for

  • målspark, hjørnespark, innkast
  • ved scoring
  • ved gjennopptagelse av spillet ved frispark, målspark, hjørnespark eller innkast

Blåser man for mye uten at det er nødvendig, forsvinner noe av effekten når man må blåse for noe.

Det er også viktig å variere intensiteten i fløytebruken i forhold til alvorlighetsgraden man blåser for. Spillerne skal gjennom signalet forstå forskjellen på et «fillefrispark» og en en mer alvorlig foreseelse.

Dersom man skal admininstrere mur ved frispark, må man gi tydelig signal om at spillet skal gjennopptas ved fløytesignal.

Den største endringen som har skjedd de siste årene, er at man ikke lengre blåser for scoring. Unntaket er når det kan være tvil om ballen har vært inne, og du som dommer godkjenner det som scoring.

Fersk som dommer?

Da bør du ta med deg fløyta ut i hagen eller opp på en bane for å trene. Med tydelig fløyte og tydelige tegn med arm, har du to viktige elementer på plass når du skal kommunisere utad på banen.