dommerklikkTekst og foto: Stian Drake

NFF Oslo har så langt gjennomført tre av i alt fem samlinger med løpetester foran vårsesongen 2016, og resultatene har vært meget gode.

Til nå har 122 gjennomført en variant av intervalltestene som til nå har blitt arrangert innendørs i Ekeberg Idrettshall. Til de gjenstående testene i april er det per dags dato foreløpig påmeldt 92 dommere.

– Jeg er så heldig at jeg kan se dette i flere perspektiver, og skal prøve å forklare litt ut fra de, sier Bjørn-André Hansen, som er ressursperson for fysisk  test i NFF Oslo.

– Testene og viljen til å melde seg på viser at:
1) dommere både vil vise at de kan stå innenfor det nivå de er rangert for,
2) en økt erkjennelse av at fysisk test er en naturlig del av oppkjøring til sesongen og ikke bare et mål i seg selv.
3) kvalitetsmerke for kretsen – våre dommere våger å utfordre grenser,
4) at vi er klare for å møte nye krav og testformer som kan komme fra NFF sentralt.

Hansen er også medhjelper for en av utviklingsgruppene i NFF Oslo og legger med dette perspektivet vekt på at de fysiske testene skaper en trygghet for at dommerene i de ulike gruppene har fortjent plassen.

IMG_1443Hansen skryter også av dommerens lagånd som har vært viktig for å komme gjennom testen.

– Samtidig som testene måler fysikken til de ulike dommerene er de også med på å måle dommerens mentale styrke gjennom å balansere arbeidsperioder og restitusjon, forklarer han.

Han viser til flere eksempler der dommere stønner på måter så man skulle tro de var døden nær, men ikke får lov til å gi seg av resten av gruppa slik at de klarer å dytte seg over minimumskravene.

– Lagånd er ikke alt, men alt uten lagånd, det er intet, sier Hansen.

Til slutt kommer han med et liten oppfordring til de som enda ikke har løpt, men har planer om dette i nærmeste framtid.

– Gjør gode forberedelser før testen, bli kjent med rytmen og tidsperioden du har for arbeid og hvile slik at du får til en god flying start og man kommer i mål før tiden er ute. Innad i laget, legg ego’et litt til side og dra mot et felles mål. Snakk og oppmuntre hverandre, gi ris når det må, og sett enkle mål hele tiden for da blir det ikke en følelse av at «oj så mange runder er det igjen» avslutter han.

De siste testene i NFF Oslo vil bli gjennomført på Lambertseter i April.