Innføringen av fem minutters «utvisning» for spillere i klassene 13 – 16 år, går inn i sin andre sesong. Men, hvordan er egentlig reglene som trenerne må kunne, og hva er dommernes ansvar i dette?

Den som dommer kampen skal bruke gule og røde kort som tidligere, og følge retningslinjene for kortbruk. Man skal IKKE være snillere med å gi gult selv om en spiller må ut i fem minutter og at det ene laget vil spille med færre spillere.

Det er lagleder/trener som har ansvaret for å ta tiden på at den tidsbestemte utvisningen blir fulgt. Fem minutteren begynner i det øyeblikket spillet settes i gang etter overtredelsen. Dommeren SKAL notere tidspunktet på kampkortet som brukes under kampen.

Det må ikke være stans i spillet for at utvist spiller kommer inn igjen etter at de fem minuttene er sonet, men ingen spiller skal komme inn uten at dommeren har gitt klarsignal. Dersom en spiller kommer for tidlig inn, skal dommeren sende spilleren ut av banen for å sone resten, og det skal sendes rapport til kretsen på lagleder.

Dersom en spiller får gult kort nummer to, skal det som vanlig vises rødt kort. I disse tilfellene gjelder dette som en vanlig utvisning hvor spillerens lag må spille med en mindre resten av kampen.

Om et lag får mer enn to gule kort i samme periode, så skal det aldri sones for mer enn to samtdig. I disse tilfellene venter man med å sone det tredje gule kortet til første femminutter er sonet ferdig. Om et lag får rødt kort, skal det likeledes ikke sones mer enn en femminutter av gangen. Dette av hensyn til Fair Play i forholdet mellom lagene.

De gangene en målvakt får gult kort må en reservemålvakt eller utespiller stå i mål i utvisningsperioden. Målvakten kan først komme tilbake ved første stans i spillet etter at femminutteren er sonet.

Spillere som får et gult kort i løpet av en kamp, skal ikke registreres i FIKS, men om en spiller får to gule kort (rødt) eller direkte rødt, skal dette registreres som vanlig og rapport sendes.

For de som skal dømme NM i 16-årsklassene, er det nå klart at samme regler gjelder i NM.