Fra 2016 vil fotballdommere over hele landet ha tilnærmet like dommermerker under kamp. Dette som følge av et merkvareprosjekt som har medført at alle kretser har fått ny logo, hvor det nå skal brukes NFF-logo med kretsnavnet på.

– Vi mener det er riktig at også dommermerkene følger dette, og får den nye NFF-logoen med kretsnavn og hvilken kategori innenfor dommerstigen man tilhører, forteller Geir Åge Holen, som er fagkonsulent innen dommerseksjonen i Norges Fotballforbund.

Merkene, som det er bilde av over denne saken, blir dermed langt mer like enn de har vært til nå.

– Vi er veldig fornøyd med merkene slik de blir, sier Holen.

Det er imidlertid ikke tatt noen avgjørelse på hva slags merke våre toppdommere skal bruke, selv om det ligger i kortene at alt annet enn en likhet med resten av dommernorge vil virke merkelig.

– Det er ennå ikke besluttet hvilket merke som skal brukes blant toppdommerne (NFF-merket). Dette avgjøres i løpet av januar, sier Geir Åge Holen.