Som fotballdommer opplever man ofte å komme til baner hvor det står fotbalmål eller andre objekter tett opp mot spilleområdet. Hva skal man så forholde seg til når man føler disse tingene kan være til fare for spillerne?

Det er utarbeidet klare retningslinjer som skal følges, men det er nok en del klubber/lag som synder mot dette. Her er derfor en oversikt på hva som faktisk er regelverket:

For større baner, som brukes i 9’er og 11’er, skal det være en sikkerhetssone på fire meter utenfor sidelinjen og fem meter bak mållinjen. Dette er ofte tilsvarende det området som er inngjerdet på mange baner. Dermed vil det ikke være lov å ha gjenstander stående i denne sonen. Tanken er at en spiller som mister balansen i full fart, ikke skal utsettes for fare.

Når det gjelder små spilleflater, skal sikkerhetssonen være tre meter rundt hele spilleflaten. Det betyr blant annet at man må ha dette som sikkerhetssone mellom to baner i minifotballen.

For de som lurer på hvem som har utarbeidet disse reglene, så er de vedtatt både av Forbundsstyret og Kulturdepartementet.

Hva gjør vi da som dommer om dette ikke følges?
Det bør være en enkel oppgave å be arrangøren flytte på mål/gjenstander rundt banen. Nøkkelen ligger i å komme tidsnok til kamp slik at man kan sjekke forholdene tidlig, og gi beskjed i god tid før kampstart om hva som forventes.
Dersom det ikke er mulig å rette opp i forholdene, men du som dommer ikke anser at det er noen stor sikkerhetsfare, skal man som utgangspunkt få gjennomført kampen, men da bør man sende en rapport til kretsen i etterkant om forholdet. Står det imidlertid et ekstra mål langs sidelinjen eller bak mållinjen som en spiller ved et uhell fort kan løpe inn i om han eller hun mister litt balansen, så må dette ordnes opp i før kampen starter.