dommerklikkDet er ikke bare dommerne i Tippeligaen som er godt i gang med sesongen. For også et kunnskapsrikt veilederkorps stiller opp i hver eneste serierunde for å gjøre våre beste dommere enda bedre. Blant disse er Ivar A. Eriksen (på bildet sammen med Svein-Erik Edvartsen under første serierunde i Tippeligaen i år) fra NFF Vestfold, som med 16 års erfaring som veileder på toppnivå er blant våre mest rutinerte. Han var selv toppdommer før han gikk over i veilederrollen.

– For meg var det helt naturlig å fortsette som dommerveileder etter at dommerkarrieren på toppnivå var over. Det var viktig å «å gå rett over», da dommerutviklingsarbeidet er en slags ferskvare. En annen viktig faktor knyttet til mitt valg, var fortsatt tilhørighet til et fantastisk fint miljø, sier Eriksen til dommere.no.

Viktig å oppdatere seg

I likhet med dommerne, forbereder også veilederne seg godt i forkant av sesongen.  På toppnivå er det NFF sentralt som henter inn korpset til kursing.

– NFF har sine faste kurs før hver sesong der oppdateringen av årets retningslinjer er fast tema. Dessuten er det en gjennomgang av fokusområder, knyttet blant annet til fortolkninger. I tillegg skal alle veiledere bestå en teoretisk prøve.

Det at man aldri helt står på stedet hvil, har vært en viktig motivasjon for Ivar A. Eriksen.

– Det er helt avgjørende at men hele tiden oppdaterer seg. Jeg har i flere år vært en del av NFFs forbundsinstruktørkorps, og dessuten fått anledning til å delta på instruktørkurs i regi av UEFA/FIFA. Dette gir både inspirasjon og oppdatert kompetanse, og selvfølgelig en solid ballast i veilederarbeidet.

 

Godt forberedt

Hvordan forbereder en veieleder i Tippeligaen seg til kamp?

– En hver veileder forebereder seg grundig til møtet med teamet/kampen. Jeg velger å oppdatere meg på lagene, mulige utfordringer rundt enkeltspillere og ikke minst en kort briefing av tidligere dommerrapporter – hvilke læringspunkter jeg førte i pennen til dette teamet i forrige aktuelle veilederrapport.

Eriksen er klar på at man som veileder skal være usynlig alle andre steder enn i garderoben.

– Som veieleder skal fokus være på dommerutvikling, og kun det. Det er nok dessverre veiledere som ser på sin rolle på stadion som midtpunkt og «den viktigste i dommerteamet». Vår formidlingsarena er ikke i mediasonen, ute på spillebanen eller i VIP-rommet, men i dommergarderoben.

Gir læringspunkter

Når det gjelder jobben inne i garderoben, framhever Eriksen punkter som er viktige uansett om man er dommerveileder i Tippeligaen eller i en aldersbestemt breddekamp.

– En veileder må ha generelt god dommerfaglig kompetanse, være solid, og ha en gjennomtenkt og klar garderobemetodikk som skaper en god og trygg læringsarena. Man må være åpen i sin kommunikasjon med dommerteamet, men også klar og sterk til å konkludere. Min tilnærming er at man ikke er der for å gi karakter, men læringspunkter.

For å veilede helt i toppen, tror han det er nyttig med dommererfaring fra nivået, men ser at det ikke er en ensrettet fasit.

– Det er delte meninger om dette. Vi har gode veiledere i toppdivisjonen som kun har dømt 4. divisjon. Jeg mener man har en fordel av å ha vært toppdommer. Man har «feelingen» og «tunnelfølelsen» med seg, og kan noen ganger lettere forstå hvorfor dommer reagerer og tar avgjørelser som han eller hun gjør.

Tettere på som mentor

Innen dommerutviklingen i NFF er det nå mange som også fungerer som mentorer. Ivar A. Eriksen er for sin del mentor for Espen Eskås.

– Som mentor er du hele tiden tett på din dommer. Du både bør og kan være mer direkte enn som veileder. Fokus er fortsatt han eller hennes dommerutvikling, men man er i større grad både en søppelbøtte og en motivator. Man kan også sette ting i perspektiv når det gjelder andre sider hos dommeren, slik som ting knyttet opp mot privatsituasjonen. Sånn som jobb, utdanning og lignende. Det er helt innenfor mentoroppgaven.

Lytt og lær

Det er imidlertid få forunt å komme til toppen av norsk fotball som veileder. De fleste er et godt stykke under Tippeligaen både når det gjelder dommerveiledere og dommere.

– Vi har mange gode og entusiastiske veiledere rundt om i det ganske land, og de gjør en utrolig god jobb. Tross alt danner de fundamentet og utgangspunktet for utviklingen av toppdommere. Det er der det starter.

Og til unge fremmadstormende dommere, har han et klart råd:

– Lytt og lær! Men, også like viktig er det å ha i minne at fotballdømming ikke er noen eksakt vitenskap. Så man må lære seg at veiledere kan ha ulikt fokus og «fasit», avslutter Ivar A. Eriksen.