Flere toppklubber har bedt om at antallet lag i Tippeligaen reduseres. Det er det fortsatt ikke flertall til. Noe som imidlertid skal ha et flertall, er en omorganisering som vil gi et nytt nivå mellom dagens 1.- og 2.divisjon med to avdelinger. Dermed vil toppfotballen i Norge ha en struktur som følger 1-1-2-4 før 3.divisjon kommer med 12 avdelinger. Les mer om forslaget hos VG.

Forslaget skal opp på forbundstinget, som er i Oslo kommende helg, men det vil ikke kunne vedtas før på neste års ting. Det betyr at vi tidligst vil se disse endringene i 2017.

Dersom det innføres et nytt nivå, vil dette også få en innvirkning på dommerpyrmaiden. Mest sannsynlig vil det betyr 28 flere lag som trenger dommere til kampene, og NFF vil måtte velge om man skal utvide gruppa med toppdommere, eller om det skal hentes inn flere regionsdommere.

En annen ting som vil få innvirkning på tilbudet for dommere, er at JET-turneringer går over i historien som utviklingsarena. Et forslag som ligger på border er å lage en nasjonal serie for 16-årslagene. Mest sannsynlig vil dette være på plass allerede i år. Dermed forsvinner også NFF-kurset for talentfulle dommere som var under JET-turneringen. Fra før er NFF-kurset under Norway Cup lagt om, så det kommer store endringer i utviklingsarbeidet av framtidens toppdommere.