International FA Board åpner nå opp for at man skal slippe å sone karantene når man blir sendt av banen for å frata en åpenbar scoringsmulighet, så fremt det i samme situasjon gis straffespark.

I samme møte ble det imidlertid sagt nei til bruk av videodømming for kommende sesong (2015/2016). Dette til tross for at flere nå uttaler seg positivt til at dommerne skal få benytte denne hjelpen. IFAB ønsker imidlertid mer informasjon før de tar noe avgjørelse, og siden de møte kun en gang i året, vil det ta tid å få innført videodømming i avgjørende situasjoner.

Når det gjaldt spørsmålet om bruk av innbyttere i breddefotballen, sa IFAB ja til at spillere som har blitt byttet ut kan komme innpå igjen.

Forslaget om å få lov til et fjerde bytte ved ekstraomganger, ble nedstemt.