Kristoffer Gullhav gir gult kort til en Randesund-spiller. Foto: Vidar Lorentsen/Agderposten

Kristoffer Gullhav gir gult kort til en Randesund-spiller under cupkampen mot Express. Dommernes prestasjoner ble fulgt nøye fra sidelinjen hvor mange av kretsens veiledere befant seg. Foto: Vidar Lorentsen/Agderposten

To cupkamper er rammen som blir brukt for å kurse dommerveilederne i Agder. Tirsdag møttes 10 – 12 veiledere på Fevik i Grimstad. Der ble NM-kvaliken mellom Express og Randesund brukt som utgangspunkt. (Bildet over viser fra venstre: Geir Røstad, Bjørn Tore Johansen, Jan Næss og Thor Håversen. Foto: Vidar Lorentsen/Agderposten)

Dommerutvikler Geir Røstad i Agder Fotballkrets sitter i dommerkomiteen i kretsen, og har ansvaret for innholdet på veilederkursene. Han var godt fornøyd med oppmøte og utbytte.

– De fleste veiledere er flinke til å møte på de samlinger og kurser som blir arrangert. Det er her veilederne formes til å få et så likt utgangspunkt som mulig for sine vurderinger, og vi ser at de veiledere som er oppdatert også er forholdsvis samkjørte. Men det er alltid noen som ikke får oppdateringene, og da kan det også oppstå noen variasjoner på karaktersettingen, sier Røstad til dommere.no.

Den gode veilederen

Røstad ser på veiledersamlingene foran sesongen som en viktig del i arbeidet med å heve kvaliteten på dommerne i kretsen.

– Det er viktig at kretsen klarer å oppdatere veilederne på spillereglene og det som eventuelt er kommet av regelnytt og nye retningslinjer.

For i likhet med at en god dommer er viktig for utviklingen av fotballen, er den gode veilederen viktig i utviklingen av dommerne. Røstad har en klar formening om hva som er en god veileder.

– Den gode veilederen klarer å skille de gode og mindre gode prestasjonene. Han har fokus på kampledelse, kampkontroll, og fysisk kapasitet hos dommer, og klarer å formidle dette gjennom en god samtale etter kamp og utfylling av rapport.

Ønsker seg bedre økonomiske rammer

I Agder Fotballkrets består veilederkorpset til en hver tid av et sted mellom 15 og 20 dommerveiledere. Det er nok i forhold til antallet kamper dommerkomiteen har midler til å sette veiledere på.

– Pr år har veilederne tilsammen ca. 300 oppdrag. Vi har derfor nok veiledere til å dekke oppdragene. Men, det er klart at dommersektoren kunne ønske seg en enda større økonomisk ramme til å ha flere veilederoppdrag, sier Geir Røstad.