dommerklikkUnder sitt 128. møte har «International Football Associations Board» revidert regel 12 når det gjelder å frata en åpenbar scoringsmulighet inne i straffefeltet. Med virkning fra EM i Frankrike vil en spiller som fratar motspilleren en åpenbar scoringsmulighet hvor det blir gitt straffespark, straffes med gult kort. Det er imidlertid noen unntak hvor det fortsatt skal gis direkte rødt:

– om den straffbare handlingen er en holding eller dytting

– om spilleren som utfører den straffbare handlingen ikke forsøker å spille ball, eller ikke har mulighet til å spille ballen

– om handlingen ville ha blitt straffet med direkte rødt kort i andre situasjoner.

 

Det betyr at en spiller som gjør et ærlig forsøk, men er uheldig, nå vil slippe unna med rødt kort. Selv om dette trår i kraft under EM i sommer, og dermed fra høsten av i de fleste ligaer, vil regelendringen trolig ikke få effekt i Norge før neste sesong.