Denne uken kom internasjonal fotball ett skritt nærmere innføring av videoassistert dømming. The International Football Association Board (IFAB) holdt torsdag sitt årlige forretningsmøte på Royal Garden Hotel i London, og der ga de klare anbefalinger om at det årlige hovedmøte i IFAB i Cardiff i begynnelsen av mars skal si ja til de som ønsker å starte forsøksordninger med videoassistert dømming.

En rekke fotballforbund og arrangører av turneringer har gått ut og sagt de ønsker å starte med forsøk, og nå handler det mest om å få på plass et rammeverk for forsøkene.

Under møte i Cardiff er det også en rekke andre punkter som skal bli diskutert, blant annet trippelbestrafningen «straffe, utvisning, karantene». De skal også diskutere loven om antall spillere, og da med tanke på om det skal være lov å benytte et ekstra spillerbytte ved ekstraomganger. Begge disse punktene var også til diskusjon under møtet i 2015, men det virker nå som man har kommet nærmere å vedta en endring.