I seniorfotballen må en spiller nå pådra seg fire gule kort før det må sones karantene. I juniorklassen opprettholdes imidlertid det gamle systemet med soning etter tre gule.

Det er NFF som selv melder om endringen på sine nettsider:

I mange år har regelen vært at en spiller skal sone karantene etter tre gule kort. I 2018 er regelen endret til fire gule kort, og deretter annenhvert kort. Her er vedtaket fra forbundsstyret: 

«Forbundsstyret har vedtatt endring reaksjonsreglementet, som regulerer karantene etter advarsler i seriespill. Karantene for advarsler i seriespill skal nå sones først etter fire gule kort, deretter etter hvert andre gule kort, altså 4-2-2. Endringen gjelder kun i seniorfotball, i juniorfotballen gjelder fortsatt tidligere karantenebestemmelser»

I forhold til bruken av gule kort i juniorklassen bestemte tinget at man ikke skulle utvide ordningen med direkte soning til å gjelde juniorklassen. Det betyr at en spiller forbli på banen, og at registreringen i fiks må skje slik som den har gjort tidligere.

For klassene 13 til 16 år er det fortsatt umiddelbar soning av gule kort med fem minutter på sidelinjen.