dommerklikkDet har vært en viss usikkerhet rundt dette med konsekvenser for en angrepsspiller som henter ballen ut av mål etter scoring. Også her på dommere.no har vi fått spørsmål om dette automatisk er gult kort. Nå har NFF gått ut med en presisering som er i tråd med slik våre fagfolk tolket den nye reglen.

Dette innebærer at det ikke automatisk er gult kort om en angrepsspiller løper inn og tar med seg ballen ut til midtstreken, men at dersom det er oppstår en konfliktsituasjon så er det angrepsspilleren som må påregne å få gult kort.

Og det er ikke lov for en forsvarsspiller å lage en masseansamling ut av det hele for å prøve å påføre angrepsspilleren gult, da man jo ved en masseansamling vil få minst ett gult kort til hvert av lagene.

Section 1. Her er presiseringen NFF har kommet med:

 

NFF har med årets retningslinjer fremhevet fokusområdene for at kamper i topp og bredde kan avvikles innenfor positive rammer.

I sesongen 2016 vil det være et økt fokus på usportslig opptreden og et av punktene er at;
«Ved scoring av mål er det kun spillere på forsvarende lag som kan hente ballen i mål».

Motiv: 
Dette for å hindre at det ikke utvikler seg til dytting, krangling og masseansamling når ballen hentes i målnettet etter scoring.

Dommers oppgaver:

  •  Det er kun aktuelt med gult kort hvis det fører til dytting, krangling om ballen eller masseansamling*

(* Masseansamling skal etter retningslinjene gi minst to gule kort, en til hvert lag).

  • Dommer skal være proaktiv* hvis det ikke er dytting eller krangling om ballen.

(*Proaktiv, dommeren skal veilede spilleren om at ballen ikke skal hentes i mål).

  •  Dommer er pålagt å legge til ekstra tid om forsvarende lag bruker unødvendig lang tid.

«Ballen i mål» en del av NFFs store budskap i sesongen 2016:
Spillere skal ikke røre ballen etter det er blåst!

Det er ikke automatisk gult kort når spilleren rører ballen, men hvis dommeren anser situasjonen som usportslig vil det medføre advarsel (gult kort).

Følgende forseelsene anses som usportslig og vil medføre advarsel (gult kort)
 Spillere som tar med ball eller sparker ball bort
 Spillere som stiller seg opp foran ballen for å hindre rask igangsettelse
 Spillere som søker opp frisparkstedet og stiller seg foran ballen

Terje Hauge
Dommersjef

Rune Pedersen
Fagansvarlig