Om du liker sakene på dommere.no, kan du støtte vårt arbeid med å promotere dommersaken ved å trykke på en reklame eller to her på nettsiden. Vi får i snitt et par kroner pr. reklameklikk, og dette er med å drifte denne dommersiden.

 

Retningslinjer 2016

 

Section 1. Regel 11 – Offside

En spiller i offside posisjon skal kun straffes for det hvis han:

 • Deltar i spillet, eller
 • Forstyrrer en motspiller, eller
 • Drar fordel av sin offside posisjon

Offside – definisjoner

 • Deltar i spillet betyr å spille eller berøre ballen
 • Forstyrrer en motspiller betyr å hindre en motspiller fra å spille eller være i stand til å spille ballen ved klart å hindre motspillerens synsfelt eller ved å utfordre en motspiller om ballen
 • Drar fordel av sin offside posisjon betyr å spille en ball som returnerer eller stusser til han fra målstang, tverrligger eller motspiller(e), etter å ha vært i offsideposisjon
 • som returnerer, stusser eller blir spilt til han fra en bevisst redning fra motspiller(e), etter å ha vært i offsideposisjon

En spiller i offsideposisjon som mottar ballen fra en motspiller som bevisst spiller ballen

(bortsett fra en bevisst redning), skal ikke anses å ha oppnådd en fordel.

Nye spilleregler/fortolkninger 2016

Offside – klargjøringer fra The International Football Association Board (IFAB) sommeren 2015

1. Forstyrrer en motspiller

I tillegg til de situasjoner som allerede er beskrevet i spillereglene skal en spiller i offside posisjon bestraffes om han:

• klart forsøker å spille en ball som er nær spilleren når dette forsøket påvirker motspillers mulighet til å spille ballen.

• gjør en åpenbar handling som klart påvirker motspillers mulighet til å spille ballen

2. Drar fordel av sin offside posisjon

I tilfeller der en spiller skal straffes for å dra fordel av sin offsideposisjon har IFAB klargjort følgende:

• en redning er når en spiller stopper en ball som er i ferd med å gå i mål eller veldig nær målet med hvilket som helst del av kroppen unntatt hendene (unntak for keeper innenfor eget straffefelt)

• som regelteksten tilsier kan en redning gjøres av alle spillere og er IKKE begrenset til keeper

 

Section 2. Taklinger «Beskytte spillerne»

Dommerens viktigste oppgave

 • skaper trygghet for omgivelsen (spillere, ledere, publikum)
 • viser at vi er forberedt og opptatt av å beskytte spillere

Taklinger Disiplinære; Kriterier;

 • Uforsiktig Frispark Mulighet å spille ballen/ Intensjon
 • Hensynsløs Frispark + Gult kort Posisjon/ Langs bakken eller på beina
 • Utsette motstander for fare Frispark + Rødt kort Fart/ Intensitet/ Strak fot/ Knotter

Luftdueller – NB! Dommere motiveres til å benytte samme kriterier som ved taklinger.

 • Arm brukt som «verktøy» Frispark + Gult kort
 • Arm brukt som «våpen» Frispark + Rødt kort

«Beskytte spillerne»

Dommere skal fortsatt ha fokus på taklinger med strak fot som utsetter motstander for fare og MÅ medføre utvisning!

Dommere må være ekstra oppmerksomme:

 • Når spillere skal gjenvinne ballen etter dårlig ballberøring
 • To spillere som øker fart for å vinne ballen som ligger mellom spillerne
 • Hoppende baller og deretter taklinger med høy fot

NB! Dette skjer ofte i midt på banen – uten forvarsel. Dommer må være på alerten!

Hands

«Med forsett tar i/spiller ballen med hånd eller arm (unntatt målvakt i eget straffefelt)»

Dommeren må vurdere følgende;

 • Var det ball som traff hånd = Ikke straffbar
 • Var det hånd som søkte ball = Straffbar

Kriterier;

– Benyttes arm eller hånd med forsett for å treffe ball?

– Hånd eller arm i naturlig posisjon?

– Avstand og tid?

– Forsøk på å hindre kontakt mellom arm og ball?

Disiplinære;

– Skudd mot mål som bedømmes som hands – gult kort for å hindre en positiv angrepsmulighet

– Ved innlegg/pasning i feltet – er straffespark/frispark tilstrekkelig (ikke gult kort)

NB! Rødt kort for å hindre mål eller åpenbar målsjanse, jfr. Regel 12.

Dommere INSTRUERES til å markere for spillere at arm/hender ikke må løftes ved oppstilling i mur.

Frata positiv angrepsmulighet

Frata positiv angrepsmulighet

Posisjon for forseelsen;

 • Spillerens mulighet til å spille ballen
 • Posisjon til lagkamerater
 • Posisjon til motspillere
 • Avstand til mål

Ville angrepet utvikle seg innen få sekunder om forseelsen ikke ble begått?

Gult kort hvis svaret er JA!

Fordel

Grunnleggende vurdering:

 • Større fordel for laget å få fortsette spillet
 • Dommerens behov for kampkontroll
 • Hvor skjer forseelsen på banen?
 • Kan være fordel med frispark fra 17-20 meter foran mål.

Fokusområder 2016

NFF – og fotballens omdømme!

Handshake for peace – Symbolhandling (takke for kampen)

Fair play viktig på alle nivåer – Holdning og handlinger

Ha gjensidig respekt for hverandres roller og oppgaver!

Felles ansvar – felles forståelse!

Dommernes bidrag:

Rettferdig bruk av regler og retningslinjer.

 • Vi skal beskytte spillet!
 • Vi skal beskytte spillerne, spillets idé og intensjon!
 • Vi skal ha fokus på usportslige handlinger i 2016.

Usportslig opptreden

Følgende punkter er viktig for å kunne beskytte spillet og imaget!

1) Spillere som opptrer på en måte som viser mangel på respekt for spillet

2) Protester og forsøke å påvirke dommerteamet.

3) Mobbing av dommeren

4) Spillere skal ikke røre ballen etter at dommeren har blåst

5) Andre usportsligheter.

1. Spillere som viser mangel på respekt for spillet

Fotballen blir mer kynisk – usportsligheter øker!

 • Situasjoner som utfordrer spillets «image» og det vises mangel på respekt for

spillet må identifiseres.

 • Distrahere en motspiller ved tilrop eller lignende under spillets gang eller ved

igangsettelse.

Kynisk opptreden må straffes med gult kort.

Ps! Dommer må være proactiv og forebyggende for slike situasjoner.

2. Protester – og påvirkning av dommer og motspillere

 • Spillere som åpenbart protesterer mot avgjørelse ved ord eller handling, og dermed

undergraver dommerteamets autoritet.

 • Gjentakende kjeftbruk og protester fra spillere på dommeravgjørelser.
 • Spillere som prøver å påvirke dommeren ved å kaste seg ned og filme.
 • Spillere som prøver og påføre motstanderne gule og røde kort ved å lure dommeren.

Dette skal straffes med gult kort.

3. Mobbing av dommeren

 • Omringer dommer / assistentdommer (mobbing).
 • Spillere som oppsøker dommer eller assistentdommer fra distanse for å protestere.
 • Trenere eller andre på benken som oppsøker 4. dommer/assistentdommer for å protestere.

Minst en spiller skal ha gult kort når de omringer dommer/ ass. dommer.

Trener eller andre ledere skal minimum ha et tydelig tilsnakk når de oppsøker 4.dommer eller

assistentdommer. Hvis det gjentas skal vedkommende bortvises.

4. Spillere skal ikke røre ballen etter at dommeren har blåst

Følgende tilfeller skal oppfattes som handlinger for å hindre rask igangsettelse:

 • Sparke bort eller ta med seg ball etter at dommer har blåst.
 • Stiller seg opp foran ballen for å hindre rask igangsettelse. Spillere skal raskt ta avstand på 9,15 meter.
 • Spillere som søker opp frisparkstedet, og stiller seg opp foran ballen.

Dette skal straffes med gult kort.

NYTT 2016

Når mål er scoret:

Ofte blir det håndgemeng og påfølgende dytting og bruk av GK når begge lags spillere er i målet for henting av ball.

 

Chapter 1. Ny retningslinje 2016:

Kun forsvarende lag skal kunne hente ballen og bringe ballen til midten for avspark.

Da unngår vi problemer i målområdet og det er kun dommer som likevel kan gi klarsignal til avspark.

NB! Bruker forsvarende lag mye tid, er det dommers plikt å legge til tiden.

5. Andre usportsligheter.

 • Masseansamling (minimum en fra hvert lag skal ha gult kort).
 • Overdreven feiring ved scoring av mål (drakt over hodet, aggressiv feiring med klatring på gjerde, obskøne bevegelser, osv.).
 • Spiller/ Trenere som peker på storskjerm.
 • Lager ulovlige merker på spillebanen.
 • Forsøker å lure dommeren ved å simulere skade eller later som han er blitt ulovlig hindret (filming).

Dette skal straffes med gult kort.

 

Section 1. Trenerens oppførsel

Teknisk sone

– Det skal være fokus på treners opptreden, bla. synlig gestikulering med armer hvor dommerteamet henges ut skal ikke aksepteres.

– Noen lag er ikke flinke til å respektere oppførsel i teknisk område, og ofte er det assistenter og

keepertrenere som utgjør den største utfordringen.

Pause

Ingen trenere/ledere inn på banen i pausen.

Pause/ Kampslutt

Hvis man oppsøker dommerteamet ute på banen i pausen eller umiddelbart etter kampslutt, skal detreageres på protester og ytringer.

Trenere/ ledere skal kun takke for kampen etter kampen jfr. Prosedyre (ikke noen diskusjoner)

Vi inviterer trenere inn i garderoben etter kampen til konstruktive diskusjoner, men skal avventes 20 minutter før samtale.

4. dommers arbeidsoppgaver

Instruksjon før kampen

 • avklaring på arbeidsoppgaver i teamet.

Fokus mot spillebanen

 • skal være en av dommerteamet under kampen

Aktiv i bevegelsene uten å forstyrre trenere og benkene.

Viktige momenter

– Proaktiv og ha en god dialog med trenere og ledere.

– Respekt for treners rolle i teknisk område.

– Handling når noen ikke forholder seg til retningslinjene.

NB! Dommeren skal beskytte 4. dommer!

Annen viktig informasjon!

 • Antall innbyttere i 3. divisjon Menn økes fra tre til fem.
 • Flyvende innbytte i elleverfotball klasse 14-16 år.