Våre fire nordligste fotballkretser har i flere år hatt en samarbeidsavtale som sikrer unge talenter en utviklingarena. Nylig var ti dommere på samling under Altaturneringen.

– Bakgrunnen for dette utviklingstiltaket er en samarbeidsavtalen som nå er inne i sitt tredje år. Der har de fire Nord-Norske kretsene avtalt at det skal gjennomføres to tiltak hvert år. Det ene er i forbindelse med Altaturneringen i august og det andre i forbindelse med Jr-NM-kval i Bodø i mars, forteller dommerutvikler region Nord, Kjell Brækkan.

Gir nyttig oversikt

Brækkan sitter igjen med mye nyttig informasjon etter samlingen, som også er med å gi den enkelte krets sine utviklere en arena for faglig utveksling.

– I min rolle er det viktig å få en oversikt over potensielle dommere for all-norsk fotball, samt kartlegge unge dommere med gode utviklingsmuligheter. I tillegg er det viktig med faglige diskusjoner med kretsenes dommerutviklere, samt oppfølging av dem. Vi er et team som skal jobbe mot samme mål.

Han skulle ønske man kunne ha flere slike tiltak rettet mot morgendagens toppdommere fra nord.

– Hver høst har vi et møte med alle kretsene, hvor vi diskuterer hvilke utviklingstiltak vi skal ha for neste år. Det er flott i Alta og rammen rundt Altaturneringen, så jeg vil nok tro at det også neste år blir et eller annet tiltak der. I tillegg kommer det stadig nye store haller, som vil medføre kamper også på vinteren, noe som kan benyttes også til dommerutviklingstiltak. Så jeg vil tro at kretsene er med på minst 2 tiltak i året, men jeg skulle ønske at vi får til flere.

Bare gutter denne gangen

Det er kretsene selv som velger ut dommerne som får delta på utviklingstiltaket. Brækkan har klare meninger om kvaliteter som bør ligge til grunn.

– De dommerne som deltar bør være unge, seriøse, talentfulle og ha gode fysiske egenskaper.

Under samlingen i Alta var det kun med gutter, men det skyldes litt tilfeldigheter.

– I utgangspkt er disse tiltakene for både jenter og gutter. På tidligere tiltak har det deltatt jenter, så det var nok litt tilfeldig at det bare var med gutter i år. Det var meningen at ei jente skulle være med, men hun kom med på NFF-kurset på Norway-Cup, så da ble det bestemt at det var nok for henne i sommer.

Avstand gir utfordringer

Dommerne og utviklerne som var med i Alta var som følger (se bildet): Foran f.v.: Lars-Johan Larsen (Finnmark), Ola Berge (Nordland), Marius Pedersen (Hålogaland), Håkon R. Hansen (Hålogaland), Michael Pedersen (Hålogaland).
Midten f.v: Matias Larsen (Nordland), Torbjørn Breivik (Troms), Andre Resvol( Troms), Sander T. Badar (Troms), Sander Olsen (Nordland).
Bak f.v.: Bengt Are Pettersen (veileder), Arne Pedersen (filmansvarlig), Rune T. Badar (veileder), Kjell Brækkan (kursansvarlig), Kai Roger Olsen (veileder), Runar Næss Eide (veileder).

Brækkan skulle gjerne fulgt opp talentene enda tettere, men sier det å drive utvikling i nord har sine utfordringer.

– En av de største utfordringene er kretsenes økonomi, og dermed muligheten for å bidra til dommerutvikling. De vil så gjerne, men pengene strekker ikke til. Det er ikke så billig å reise rundt i Nord-Norge, som det er i sør, hvor man kan ta trikk/tog/buss eller kjøre noen få mil, avslutter Kjell Brækkan.