De fleste dommere som har holdt på noen år, har fått spørsmål om hvem som er berettiget til å spille på lag nummer to i en klubb som stiller med flere seniorlag eller flere lag i samme aldersklasse. Selv om dette er klubbenes eget ansvar, og ikke dommerens, kan det være greit å vite hva breddereglementet for 2015 sier om dette. Det er for eksempel forskjell på om det høyest rangerte laget regnes som et breddelag.

To utgangspunkt for seniorlag
Det første er når det høyere rangerte laget spiller i en serie hvor det maksimalt kan brukes tre innbyttere. Dette vil si fra og med 3.divisjon og oppover for menn, og fra og med 2.divisjon og oppover for kvinner.
Her sier reglene at at en spiller ikke kan ha spilt fra start på laget som er rangert høyest. Dette gjelder uansett om det er snakk om serie- eller cupkamp.
Når det høyere rangerte laget spiller i en serie hvor det kan brukes inntil sju innbyttere, kan laget rangert under bruke fem spillere som spilte i forrige seriekamp for det høyere rangerte laget. Her er det ikke noe forskjell på om spillerne var med fra start eller kom inn som innbytter.

Aldersbestemt
For aldersbestemte lag hvor klubben har flere lag i samme aldersklasse, gjelder de samme reglene med at fem spillere kan beynttes på laget som er lavere rangert, uansett om de spilte fra start eller kom inn som innbytter. Det betyr at inntil fem spillere kan benyttes uansett om det er ellever-, nier-, sjuer-, eller femmerlag det er snakk om.

Kvalifisering
Dersom et lavere rangert lag skal spille kvalifiseringskamp for opp- eller nedrykk, gjelder reglene som over. I tillegg må en spiller fra høyere rangert lag ha spilt minst 1/3-del av det lavere rangerte lagets kamper i den periode spilleren har vært spilleberettiget for klubben den sesongen det gjelder. Det betyr i klartekst at i en serie med 22 runder, må spilleren ha spilt i minst åtte av det lavere rangerte lagets kamper.

Husk å registrere i FIKS
Disse reglene gjør at det er viktig for både lagledere og dommere at kamprapporten på FIKS er riktig utfylt. Det skjer hvert år at det er usikkerhet rundt spilleberettigelse på grunn av at ting ikke er riktig utfylt i FIKS.
Husk også at laglederne har plikt til å oppsøke dommeren etter kampen for å kontrollere at alt på kamprapporten er riktig utfylt. Dette gjelder ikke bare for å sjekke eventuelle kort og resultat, men også for å få det riktig på plass hvem som har spilt i løpet av kampen.

Her finner du NFFs breddereglement