Mens kravene for å dømme fra og med 3. divisjon herrer og oppover er felles for hele landet, er kravene fra 4. divisjon herrer og nedover opp til den enkelte krets. Det gir til dels stor forskjeller i hvor god fysisk form en dommer må være for å klare kravene i den enkelte divisjon.

Dommere.no har kontaktet alle kretser som ikke har kravene liggende ute på sine nettsider, og spurt om å få tilsendt testkravene. Vi kommer derfor til å oppdatere oversikten etter hvert som vi får inn svar, slik at alle kan se hva kravene er i den enkelte krets.

Tabellen leses slik at det står antall repitisjon * sekunder på 150 meter / sekunder på 50 meter. Der det er coopertest (12 minutters løp) står antallet meter som minimum må gjennomføres. For de kretsene som har spurter med i testen står det krav i sekunder og antallet 40 metere.

For enkelte kretser vil aldersbestemt fotball være rangert innenfor kravene under, mens andre kretser ikke har testkrav men i stedet kjører selektiv plukking av dommere til de øverste divisjonene i aldersbestemt. Under tabellen står for øvrig testkravene til 3. divisjon og høyere.

 

4.div 5.div 6.div 7.div 8.div Mrk
Agder 20 * 30/40 14 * 30/40 2200m for 50+ 22. mars Kr.sand stadion
Akershus 20 * 30/35 20 * 35/40
Buskerud 2200 meter 2200 meter 1500 meter 1500 meter
Finnmark 20 * 30/35 I 4. div. brukes også dommere som løper coopertesten på: 30 år –  2700 m, 40 år – 2500 m, 50 år –  2200 m
Hordaland 20 * 30/40 6,2 6*40 20 * 35/40 18. og 26. mars Bergen
Hålogaland 16 * 35/40 12 * 35/40
Indre Østland 2400 meter 2000 meter 14. april
Nordland 22 * 30/35 6,2 6*40
Nordmøre og Romsdal 20 * 35/40 20 * 40/40 14 * 40/40
Oslo 26 * 35/40 6,6 6*40 20 * 35/40    6,6 6*40 20 * 35/40 el. 2400m 6,6 6*40 2200 meter 2000 meter
Rogaland 20 * 35/40 14 * 35/40
Sogn og Fjordane 20 * 35/40
Sunnmøre
Telemark 20 * 40/40 16 * 40/40 12 * 40/40 12 * 45/45 G19 og 3.div. damer som 5.div.
Troms 20 * 30/35 6,2 6*40 Kvinner som dømmer 4.div.: 20 * 35/40 og 6,6 6*40
Trønderlag 14 * 30/40 el. 2700m 6,2 6*40 2500 meter delta 6*40 2000 meter delta 6*40
Vestfold 16 * 40/40 over 50 år: 12 *40/40 12 * 40/40 8 * 45/40 24. mars
Østfold 20 * 35/40  7,0 6*40 20 * 40/40 1600 meter 1600 meter

 

Test krav dommere TL – 3.div. sesongen 2015.
Test 1 – 40 m hurtighet:
 

Tippeligadommere 6,2 sek
Tippeliga-assistenter 5,8 sek
Toppserie dommere 6,6 sek
FIFA assistenter kvinner 6,4 sek
Dommere 1 div menn 6,2 sek
Assistentdommere 1 div menn 6,0 sek
Dommere 2 div menn 6,2 sek
Assistentdommere 2 div menn 6,0 sek
Dommere 3 div menn 6,2 sek
Assistentdommere 3 div menn 6,2 sek

Test 2 – Intervall

Menn: (alle fra TL – 3 div)

150 m løp – 30 sek, 50 m gange 35 sek, 13 runder

Kvinner Toppserien (kretser ansvarlig for 1 div og 2 div):

150 m løp 35 sek, 50 m gange 40 sek, 10 runder

Gjennomføring:

Testene skal gjennomføres samme dag. De som ikke tester skal meddele dette før test og levere legeattest. (Arrangør kan godta annen testdato ved reise, kamp etc.)

Om test ikke bestås – kan ny test tas på dato bestemt av NFF/Region/Krets.

Om test 2 heller ikke bestås – vil ikke dommer kunne dømme på høyeste nivå før etter høst test.

Samme prosedyre gjennomføres ved test om høsten. NFF kan gjennomføre annen test for FIFA dommere/assistenter og TL dommere/assistenter etter krav eller ønske fra FIFA/UEFA.

Alle hurtighetstester fra TL – 2 div menn (dommere/assistenter) skal gjennomføres med elektronisk tidtaking.