offsideinne

En god inneøkt med FIFA AD Jon Michael Knutsen. FOTO: Christian Moen

Offside var temaet da utviklingsgruppa i Akershus Fotballkrets hadde sin månedlige samling onsdag kveld. FIFA AD Jon Michael Knutsen sørget for høyt faglig nivå både på teoriøkta i Romerike Fotballdommerlaugs lokaler, og på de praktiske øvelsene ute.

– De som er med i U-gruppa må møte på obligatorisk fysisk trening hver onsdag. En gang i måneden er det fagsamling med både interne og eksterne instruktører, hvor vi tar opp tema som er viktig for dommerne før sesongstart. Denne gangen var tema offside, noe som er viktig for dommerne i forhold til vurdering av de nye fortolkningene, sier dommerutvikler i AFK, Glenn Due-Sørensen.

Også under fagsamlingene er det fast med fysiske trening, ledet av Obos-liga dommer Christian Moen. Moen er for øvrig kretsens fysiske coach.I tillegg blir dommerne også utfordret på fagtemaer de selv må snakke om foran resten av gruppa.

Vil få ut potensialet

Utviklingsgruppa i Akershus består for tiden av sju dommere. Seks gutter og ei jente. Alle har sine mål å strekke seg etter kommende sesong.

– Det som kommer med er unge, lovende dommere med potensial for minimum 2. divisjon som hoveddommer eller assistentdommer. Målet til den enkelte er enten avansement, eller at vedkommende skal etablere seg på nåværende nivå.

Som med alt annet talentarbeid, er det ikke alltid man lykkes med disse målene.

– Dommerne som kommer inn i U-gruppa er jo ofte både unge og ferske, så det er ikke alle vi tar med som viser seg å ha det potensialet vi trodde, sier Due-Sørensen.

Egne mentorer

Det er imidlertid ikke bare månedlige fagsamlinger eller ukentlige treninger som skal skape nye toppdommere fra Akershus. Kommer man med i U-gruppa, får man tett oppfølging også mellom samlingene.

– Alle i U-gruppa har egne mentorer som følger den enkelte tett gjennom hele året. Det med faste kontaktpunkter og oppfølging er viktig, sier dommerutvikleren.

Z-gruppe

zguppa

Tre av medlemmene i Z-gruppa er klar for kamp.

Alle kretsene i NFF skal ha en U-gruppe hvor unge talenter følges opp. I Akershus har man en «bokstavgruppe» til, og denne er de alene om.

– He, he. Du har hørt om den ja. Vi har en Z-gruppe som består av Håkon Watterud, Ola Vaagaasar, Terje Kjos Johansen og meg. Vi er fire dommere i vår beste alder, men som kanskje ikke er så aktive som før. VI er opptatt av det sosiale, og det å beholde hobbyen vår. Ola dømmer, og vi andre er med som assistentdommere. Vi har til og med egne bip-flagg, så utstyret er i orden, avslutter Glenn Due-Sørensen.