Sverige har nå sin første kampfiksingsak innen fotballen hvor dommere kan være involvert. For to uker siden ble i følge Dagens Nyheter to fotballdommere arrestert. De to skal ha dømt i 2. divisjon i den svenske ligaen.

– Man blir trist. VI har i flere år og på hvert kurs og hver samling snakket om dette med kampfiksing. Hva mer kan vi gjøre, sier den svenske dommersjefen Bosse Karlsson til Aftonbladet.

Når det har blitt skrevet om kampfiksing i svenske medier tidligere, er det spillere som har vært mistenkt for kampfiksing. I denne saken knyttes de to dommerne opp mot en pågående kampfiksingsak som også involverer en 24 år gammel spiller.

– Dette er ikke bra. Skal man ikke en gang kunne stole på dommeren. Det er sånn folk kan komme til å tenke nå, sier dommersjef Karlsson.

Det er en konkret kamp i 2. divisjon som legges til grunn for hele saken, og den yngste av de to pågrepne dommerne var hoveddommer i den kampen. Det er imidlertid den eldste av de to dommerne som i følge Dagens Nyheter skal ha en tilkobling til den 24-årige spilleren, som for øvrig ble tiltalt for kampfiksing i høst.

Også i Norge har det vært mye snakk om kampfiksing, og i oktober tok statsadvoktaten ut tiltale mot sju personer etter en kamp mellom Follo og Asker i 2012. Fem av disse var spillere i de to klubbene.

I etterkant har NFF innført en rekke tiltak for å forhindre nye kampfiksingsaker. Følgende liste er hentet fra fotball.no:

Tiltak mot kampfiksing:

  • NFF har strammet inn regelverket for hvilke kamper som deltakere i norsk fotball kan plassere veddemål på.
  • NFF har innført en plikt for deltakere i norsk fotball til å melde fra dersom en blir forsøkt vervet til å fikse kamper.
  • NFF har etablert en varslingstjeneste hvor informasjon vedrørende mistanke om kampfiksing kan meddeles.
  • Kampfiksing er tatt inn som eget tema i «NFF Kvalitetsklubb».
  • Norske dommere har jevnlig kampfiksingsproblematikken som tema på sine samlinger.
  • NFF har uformet et sett etiske retningslinjer for fotballspillere i Norge hvor kampfiksingsproblematikken er gjort til en sentral del.
  • NFF er en del av et samarbeid i regi av UEFA som jobber aktivt for å avdekke og forebygge kampfiksing. UEFA har investert i et omfattende overvåkningssystem som overvåker samtlige kamper i de to øverste divisjonene i samtlige medlemsnasjoner, samt cupen, UEFAs egne cuper og landskamper.
  • NFF har en egen fagperson som jobber med dette saksområdet nasjonalt og inn mot UEFA og FIFA.
  • NFF har en tett dialog med vår samarbeidspartner Norsk Tipping som har kompetanse på dette området.
  • NFF er del av «Samarbeidsforum mot kampfiksing» med deltagere fra Kulturdepartementet, Lotteritilsynet, Politiet, Norsk Tipping, Norges Idrettsforbund, Det Norske Travselskap/Norsk Rikstoto. Formålet med forumet er informasjonsutveksling og kompetansedeling.