Etter å ha testet «Video assistant refferes (VAR)» i Bundesliga, sier nå det tyske fotballforbundet (DFB) at videodommerne bør gripe inn oftere. Og det selv om hoveddommer ikke gjør noen åpenbar feil.

«I kompliserte situasjoner, hvor hoveddommmerens avgjørelse ikke kan klassifiseres som en åpenbar feil, men hvor videodommeren har mistanke om at den kan være det, må han umiddelbart kontakte dommeren.» Det skriver DFB i en uttalelse datert 25. oktober, og som i går ble publisert i «Kicker magazine».

I disse sakene vil dommeren bli oppfordret til å se på videoskjermen om avgjørelsen var korrekt. Tidligere kunne VAR kun gripe inn ved åpenbare feil.