FA har suspendert Jonny Evans og Papiss Cissé for spytting i kampen mellom Manchester United og Newcastle. Evans fikk seks kampers karantene, mens Cissé fikk sju kamper på sidelinja. Grunnen til den ene ekstra kampen til Cissé, er at han også har fått en kamps karantene for en tidligere hendelse.

Standardstraffen for spytting hos FA er seks kampers karantene, noe som viser hvor alvorlig man ser på problemstillingen rundt denne typen hendelser.

For å ta teorien i det hele, er vi på regel 12 – Feil og overtredelser. Her står det under forseelser som medfører utvisning:En spiller, reservespiller eller utbyttet spiller skal vises ut og gis rødt kort om vedkommende spytter på en motspiller eller en hver annen person.

Det er altså viktig for dommerne å vite at dette gjelder alle spillere som står på dommerkortet, og at det er helt uvesentlig om det skjer mot en motspiller, medspiller, dommer, trenere eller publikum. Her skal det vises rødt kort uansett. Det er heller ikke vesentlig om noe treffes eller ikke. Det er ikke dommerens oppgave å vurdere spytteferdighetene til en spiller. Dette kan imidlertid være greit å ta med i utvisningsrapporten som skrives i etterkant.