Mange innen fotballfamilien er usikre på dette med offside. Her er en oversikt som gir deg den kunnskapen du trenger om temaet. Teksten er hentet fra årets instruks til assistentdommerne.

OFFSIDE

En spiller er i offside posisjon når:
Han er nærmere motpartens mållinje enn ballen og nest siste motstander.

En spiller er ikke i offside posisjon:
Når spilleren er på sin egen banehalvdel
Når spilleren har to motspillere mellom seg og motstanderens mållinje
Når spilleren er bak ballen eller på høyde når den spilles

Straffbar offside
En spiller i offside posisjon skal kun straffes for offside hvis han/hun i det øyeblikket ballen berøres eller spilles av en medspiller, etter dommerens/assistentdommerens oppfatning, involverer seg i aktivt område ved at han/hun:
– deltar i spillet
– forstyrrer en motspiller
– oppnår fordel av sin offsideposisjon

Ikke straffbar offside
Det foreligger ikke straffbarhet hvis spilleren mottar ballen dirkete fra:
– Innkast
– Målspark
– Hjørnespark

Straff/gjenopptagelse
Indirekte frispark fra stedet spilleren var når ballen ble spilt.

Vurderinger
For å bestemme om angrepsspilleren er nærmere motstanderens mållinje enn nest siste forsvarer, skal oppmerksomheten rettes mot angriperens fot, kropp og hode. En av disse delene må registreres foran motstanderen for at AD skal heve flagget. Armene skal ikke tas hensyn til. For å forsikre at offside bedømmes korrekt, skal ikke AD heve flagget før han er helt sikker på at spilleren er i straffbar offsideposisjon. (såkalt ”vent og se teknikk”). Det er bedre å være sen og korrekt, enn for rask og ta feil avgjørelse. etningslinjer i forbindelse med tolking av offsidereglen.

– «Deltar i spillet» betyr å spille eller berøre ballen etter at den sist ble spilt eller berørt av en medspiller.
– «Forstyrrer en motspiller» betyr å hindre en motspiller fra å spille eller være i stand til å spille ballen ved klart å hindre motstanderens synsfelt eller å utfordre en motspiller for ballen
– «Oppnår en fordel av sin offsideposisjon» betyr å spille en ball som returnerer eller stusser til han fra målstang, tverrligger eller motspiller etter å ha vært i en offside posisjon.
– «oppnår en fordel av sin offsideposisjon» betyr å spille en ball 1. som returnerer eller stusser til han fra målstang, tverrligger eller en motspiller, etter å ha vært i offsideposisjon 2. som returnerer, stusser eller blir spilt til han fra en bevisst redning fra en motspiller etter å ha vært i offsideposisjon. En spiller i offsideposisjon som mottar ballen fra en motspiller som bevisst spiller ballen (bortsett fra en bevisst redning), er ikke ansett å ha oppnådd en fordel.

Hvis AD er i tvil om en spiller skal straffes for å være i offside posisjon ved at han forstyrrer en motspiller, skal han i spillsituasjonen holde flagget nede. Dersom ballen umiddelbart i samme spillsituasjon går i mål, skal AD heve flagget. Dommeren tar så den endelige avgjørelsen etter å ha hatt en samtale med AD.

Når AD har gitt et signal med flagget for offside, og det ikke ses av dommeren med en gang skal AD opprettholde signalet inntil det er blitt sett eller ballen er under full kontroll av det forsvarende lag. I tilfeller hvor AD gjør en åpenbar feilvurdering i forhold til offside-regelen, må hoveddommeren være forberedt på å ta en selvstendig avgjørelse.