Retningslinjer 2015

Regelnytt og retningslinjer fra Norges Fotballforbund sesongen 2015. Retningslinjene bygger på internasjonale spilleregler med de siste endringene som er vedtatt fra FIFA. I tillegg er alle involverte anmodet om å komme med...

Les mer