IK Start er ilagt en bot på 20 000 kroner på grunn av tilhengernes oppførsel i bortekampen mot Sarpsborg 08 i september i år. Under kampen skal det ha bli tent opp ett bluss og ett knallskudd fra Start sine supportere.

Utvalget legger i skjerpende retning vekt på at bruken av pyroteknikk foregikk på selve kampområdet og i nærheten av mennesker, og innebærer derfor en risiko for skade. Utvalget tar i vurderingen hensyn til at handlingene foregikk på et adskilt område hvor tilskuermengden var begrenset. Det er imidlertid viktig å påpeke at enhver bruk av pyroteknisk materiell er forbundet med en sikkerhetsmessig risiko, og er egnet til å påføre frykt, skader og ubehag for personer i nærheten.

Det vektlegges videre i skjerpende retning at Start tidligere er sanksjonert for lignende forhold. Det følger av NFFs lov at sanksjonen bør skjerpes ved gjentakelse.

Det legges i formildende retning vekt på at bruken av pyroteknikk var av et begrenset omfang, samt at handlingene skjedde på et adskilt område med en begrenset tilskuermengde.