Etter hard kritikk mot dommerstanden i den danske Superligaen, tas det nå grep for å legge forholdene bedre til rette for dommerne. For mens spillerne har fotball som sitt levebrød, kommer det fram at dommerne i gjennomsnitt jobber 40 timer i uken utenom dommergjerningen. Nå får to dommere en unik mulighet.

Fra 1. juli vil to dommere bli ansatt på kontrakt med et honorar på ca. 250 000 danske kroner ut over de vanlige kamphonorarene, skriver bt.dk.

– En profesjonallisering vil gi disse to dommerne mer tid til både å forberede og evaluere deres egen jobb. På sikt tror vi det vil bedre kvaliteten på våre dommere, sier Claus Thomsen i Divisionsforeningen til avisa.

Thomsen sier at det ikke er en selvfølge at kontratene vil gå til de mest erfarne eller høyest rangerte dommerne i Danmark.

– Dette er ikke for de som er på toppen akkurat nå, men de som har et potensial som gavner både dansk og europisk fotball mest.

Avtalen er et samarbeid mellom DBU, Danske Fotbolddommere og Divisionsforeningen, og det er klubbene som skal stå for finansieringen.

Et annet punkt i avtalen er en ordning hvor klubbene skal gi en feedback til dommerne etter kampen. Dette skal gjelde helt ned i 2. divisjon.