dommerklikkForrige helg (29. og 30. april) var dommerkomiteledere og dommerkonsulenter fra hele Norge samlet i Lillestrøm. Der var det både informasjon fra Norges Fotballforbund og ut til dommermiljøene, og tilbakemeldinger inn mot forbundet som sto på programmet. Her er tingene som ble tatt opp under fagmøtet:

Først ut var informasjonen om fotballforbundets nye nettside, som er rett rundt hjørnet. Her blir fokus mer rettet mot det praktiske, slik at det skal være lettere å finne den informasjonen man er ute etter. I disse dager legges siste hånd på verket, men det vil nok gå litt tid før alt av undersider og kretssider er helt oppdatert.
Trykk her for å se hvordan de nye sidene ser ut

Deretter fikk man en gjennomgang av statistikker som er hentet ut etter årets digitale teoritest. Vi på dommere.no kommer tilbake med en egen sak på akkurat dette temaet. Konklusjonen er uansett at man ser en bedring i de teoretiske regelkunnskapene etter at man innførte denne form for testing.

norcore-16-jenter

De kvinnelige dommerne og deres coacher til årets NORCORE #2. (foto: NFF)

NORCORE

En av forbundets nyeste satsinger er utdanningsløpet NORCORE. Så langt har man kanskje hørt mest om trinn to, som er satsingen på enkeltdommere fra de forskjellige kretsene i det som blant annet omfatter dømming under Norway Cup, men som også er så mye mer.

Ni jenter og 18 gutter er plukket ut til årets NORCORE #2, og disse er nå fordelt i trioer med hver sin coach. Du finner oppsettet for trioen ved å trykke her.

For unge dommere som ønsker å bli en del av dette opplegget, er #1 på NORCORE-stigen å komme med i utviklingsgruppene i egen krets.

Ga innspill til forbundet

Siste tema på fredagen var gruppearbeid hvor man skulle komme med innspill til NFF fra kretsene på forskjellige tema. Av ting som ble tatt opp var blant annet:
– Bruk av headsett på lavere nivåer
– Fysiske tester – forskjellige testkrav i kretsene
– Saksjonering av dommere som ikke fullfører jobben med elektronisk kamprapport

Det var stor enighet i kretsene om at headsett ikke hører hjemme i de lavere divisjoner, og særlig to argumenter gikk igjen. Det ene er at man ønsker at dommerne skal få på plass basisferdigheter, og at headsett kan gi en utfordring i forhold til nettopp det. Det andre argumentet gikk på kostnadene rundt et slikt elektronisk hjelpemiddel, som vil kunne føre til ulikheter i forhold til hvem som har mulighet til å ta det i bruk.

På området fysiske tester var det enighet om at man over et visst nivå ønsker mest mulig likhet i testkravene, men at man nedover i bredden må få lov som krets å sette kriteriene.

Forslagene til sanksjoner mot dommere som ikke gjøre hele jobben de skal i FIKS, var advarsel og deretter eventuelt karantene. Samtidig ble det understreket at man her må ha en dialog og opplæring framfor å finne muligheter til å bestraffe.

Vil doble antall kvinnelige dommere

Lørdagens første tema omhandlet kvinnelige dommere, hvor man først gikk igjennom status for hva vi har av kvinnelige toppdommere. Deretter kom handlingsplanens mål om å doble antallet kvinnelige dommere, og hvordan man skal nå dette målet.

Økonomiske muligheter er også alltid et tema på denne typen møter, og Erik Berghøi fra NFF Akershus fortalte villig om hvordan de får inn penger gjennom kursene som holdes for dommerne. Blant det mange andre kretser nok fant litt ekstra interessant, var poenget med at alle klubber må betale for kursene, også de som ikke har dommere. På den måten straffes ikke klubbene som satser på dommere med ekstra regninger i forhold til de som står uten aktive dommere.

Størrelsen på dommerhonorar ble også tatt opp som et team. Det ble gitt signaler om hva som kan være en fornuftig økning i 2017, men dette blir bestemt sentralt så det er liten hensikt å si noe om summer foreløpig. Det som er klart, er at de fleste kretsene mener at honoraret i juniorklassene er for lavt sett i forhold til seniorkamper i bredden. Med like lang spilletid, mente mange kretser at dette honoraret burde være i nærheten av honoraret for senior bredde.