Det har de siste par årene skjedd store endringer i barnefotballen i Norge. Her er en forkortet oversikt som du bør lese om du skal dømme de yngste spillerne, eller om du er trener for et lag i barnefotballen.

Dersom du vil lese hele dokumentet fra NFF, finner du det på denne linken.

Vi begynner med banestørrelsen i forhold til alder.
For de under 7 år spilles treerfotball på banestørrelse 10 * 15 meter, og det brukes ikke målvakt.
Femmerfotball er for de fra 7 til 10 år, og spilles  på banestørrelse 20 * 30 meter.
Sjuerfotball er for 11- og 12-åringene, og spilles på baner som er 30 * 50 meter. Det betyr at man ikke skal bruke hele bredden på en vanlig fotballbane om man setter opp sjuerbanen på tvers.
Nierfotbal er for 13- og 14-åringene, og spilles på bane som er 50 meter bred og 60 til 73 meter lang. Dersom man bruker en elleverbane som er godkjent for 3. divisjon og oppover, skal denne være minst 60 meter bred og 100 meter lang, slik at man kan sette opp to nierbanen på tvers av disse banene.
NFF oppfordrer klubbene til å lage permanent markering der hvor det er kunstgressbaner, og da med en annen farge enn hvit.

Pressfrie soner
For å gi lagene bedre mulighet til å få satt igang spillet, har man i femmer- og sjuerfotball (7-12 år). Dette fungerer på følgende måte:
Når en ball har vært bak mållinjen og det er «målspark», skal alle motstandere trekke ut av den pressfrie sonen slik at målvakt kan frigjøre ballen til en medspiller. Først når medspilleren berører ballen, har det andre laget lov å løpe inn i den pressfrie sonen.
Størrelsen på den pressfrie sonene er som følger:
I femmerfotball: Egen banehalvdel
I sjuerfotball: Halvparten av egen banehalvdel
Ved brudd på disse reglene skal det tas nytt målspark (utkast av målvakt).

Ekstra spiller
Siste moment vi tar med er at i femmer- og sjuerfotball er det nå slik at et lag som ligger under med fire eller flere mål kan sette innpå en ekstra spiller. Dersom ledelsen til det andre laget bli mindre enn fire mål igjen, skal spilleren tas ut igjen.
Dette handler om å gjøre kampene så like som mulig. Det er ikke lov å sette på ytterligere spillere selv om ledelsen skulle øke.