NFF har gått tilbake på at også trenerne inkluderes i Handshake for Peace ved at de skal gjøre hilsenen før kampstart. Det skal være praktiske grunner som gjør at man dropper tiltaket.

– Kapteinene og dommerne har gjort dette på flott og symboltung måte hvor de sender ut viktige signal til barn og unge. Det er viktig at gode symbolhandlinger ikke føles unaturlig og er klomsete, og vi ser at i praksis har det ikke vært like lett å gjennomføre en tilsvarende hilsen mellom trenere på en smidig måte, blant annet på grunn av TV-intervjuer før kamp. Derfor lytter vi til tilbakemeldingene vi har fått og går tilbake til den opprinnelige ordningen, samtidig som trenerne ikke glemmer sitt enorme ansvar som forbilder og ledere, sier generalsekretær i NFF, Kjetil Siem, til fotball.no.

Gjennomføringen av Handshake for Peace for dommer og kapteinene fortsetter som tidligere, og er etter NFFs syn et viktig symbol for respekt for motstander og dommer.