dommerklikkMens de fleste dommere hadde en vanlig sesongoppkjøring med løpeturer i minusgrader og intervall på tredemølle, dro Usman Aslam utenlands i en lengre periode. Bakgrunnen for turen, var ganske så spesiell.

– Jeg er til daglig elev ved Hærens Krigsskole og er nå inne i mitt siste år ved instituttet. I perioden fra januar til mars 2016 var jeg på utveksling ved Norges faste delegasjon til de Forente Nasjoner, New York. Utvekslingens faglige formål var å tilføre Krigsskolen fersk kunnskap om hvor FN står, primært med fokus på fredsbevarende operasjoner. Noe av hensikten med å sende en offiser til FN var å få brakt tilbake kunnskap om den siste utviklingen i FN systemet som kan være av relevans for fagmiljøet her hjemme i Norge, sier Aslam til dommere.no.

Stort utbytte

Dermed var spenningen med fotballdømming, for noen måneder byttet ut med arbeidsoppgaver som var vel så spennende, men veldig annerledes. Usman Aslam forteller selv hva hverdagen under oppholdet har bestått i.

usman-aslam-tur-2– Organisatorisk har jeg tilhørt militærrådgiverens kontor. Militærrådgiverens kontor skal til daglig blant annet gjennom relevante rapporter bidra til å holde Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartement orientert om sikkerhetspolitiske, forsvarspolitiske og militære forhold som har betydning for Norges deltakelse i FNs pågående eller nye fredsbevarende operasjoner. For meg har dette medført deltakelse i formelle møter, uformelle orientering og relevante seminarer i regi av FN, andre lands delegasjoner eller tenketanker i New York. Dette har vært en utrolig lærerikt og givende opplevelse.

Ikke minst med tanke på kompetansenivået både i den norske delegasjonen og hos andre lands delegater og representanter.

– Det å ha jobbet ved delegasjonen, i samsvar med faglige kompetente mennesker, har gitt meg et stort utbytte og jeg er ydmyk over muligheten. Som offiser er det viktig å ha en god forståelse for det strategiske og politiske nivå, denne utvekslingen har absolutt bidratt til dette.

Og det er deler av oppholdet som har gitt dommeren fra NFF Buskerud erfaring han kan ta med seg inn i dommergjerningen.

usman-aslam-tur-3– En sentral del av arbeidet ved delegasjonen var bilaterale og multilaterale samtaler med andre nasjoners delegater og representanter. Representantene kunne til tider ha ulikt politisk standpunkt og en felles enighet var derfor til tider krevende. Erfaringer innen balanse, forståelse, kommunikasjon og fremtoning ovenfor internasjonale samarbeidspartnere er konkrete trekke jeg kan ta med videre som dommer.

Savnet den årlige samlingen

Det hele har imidlertid vært ganske så uvant, men tanke på at Usman Aslam har måtte ta vintertreningene og oppkjøringen alene, og langt hjemmefra.

– Dette er første gang jeg har en sesongoppkjøring utenfor Norge. Jeg gikk tidlig i dialog med regionsansvarlig, Odd-Jarle Larsen, vedrørende utveksling til den norske delegasjonen. Vi ble sammen enige om at jeg jevnlig skulle rapportere tilbake vedrørende egen formutvikling. Under oppholdet var det gode fasiliteter for trening.

Noe får man imidlertid ikke gjort med mindre man er til stede her hjemme.

– Grunnet utvekslingens varighet gikk jeg dessverre glipp av den årlig dommersamlingen i regi av NFF. Dette var noe jeg gjerne skulle deltatt på – både grunnet det faglige og sosiale aspektet.

På Sørlandet i morgen

I likhet med andre kampledere som dommere.no har snakket med, er også Aslam veldig klar over de store endringene som skal skje med divisjonsoppdelingen. Likevel ønsker han mer å holde fokus på egne oppgaver framfor å bruke tid på noe som uansett ligger et godt stykke fram.

– Vi går inn i en spennende sesong, særegent med tanke på endringene som skal foretas på det aktuelle nivået. Jeg har tenkt over de konsekvenser dette kan medføre, men jeg har i sesongoppkjøringen primært fokusert på egen rolle og de forbedringspotensialer jeg har som dommer. Mitt hovedfokus i 2016 er å fortsette der jeg avsluttet fjorårets sesong; fokusere maksimalt på gjeldene match, grundige forberedelser og stabilitet i presentasjoner. Målet med sesongen er være en reel kandidat til norsk toppfotballen på sikt.

Da betyr alle kamper mye, og i morgen (søndag) betyr det tur til Sørlandet.

– Vindbjart – Fram står på agendaen. Dette sammen med to kollegaer og venner jeg kjenner meget godt; Jon Håversen og Hussein Al-Kharasani. Vi gleder oss til match, avslutter Usman Aslam.