Det er noen justeringer både i dommerhonorarene og i kjøregodtgjørelsen for dommerne i 2015.

Når det gjelder kjøregodtgjørelsen, øker denne til 4,10 pr. kilometer, en justering på fem øre. Det er ikke endring i passasjertillegget, som fortsatt står på en kroner pr. passasjer pr. kilometer.

En viktig endring har kommet i dietten. I stedet for diett fra fem timer fravær, er det nå diett fra seks timer fravær. Til gjengjeld økes satsen her til 280 kroner. Om fraværet overstiger 12 timer, er dietten på 520 kroner.

Når det gjelder dommerhonoraret, økes satsene i seniorfotballen noe. Her er oversikten:

Nivå                                    Dommer                Assistent                       4.dommer

Tippeligaen                       14550,- (+550)    9300,- (+300)               3600,- (+100)

1.div                                     7000,-                  3400,-                              1200,-

Toppserien                        4500,-                   1000,- (+300)                  550,- (+50)

2.div                                   1500 (+200)         800 (+100)

3.div                                    900 (+100)          700 (+100)

Øvrig senior 11’er              750 (+50)            500 (+50)

Øvrig senior 7’er                350 

Interkrets junior               700                        450

Interkrets G/J 16              550                        350

Old boys, veteran              350                        250

Junior                                 400                        300

Øvrig aldersbestemt        350                         250

Skjema for dommerregning bredde finner du her