Det er regler for det meste, og det gjelder også feiring av scoring. Mange husker sikkert Neymar som fikk sitt andre gule kort for å ha brukt en maske under feiringen. Men, hadde dommeren grunnlag for å gi kortet? Var det alt for strengt?

Det er bare å gå i regelboka på regel 12 om Feil og overtredelser. Der står følgende:

FEIRING AV SCORING
Det er tillatt for en spiller å vise sin begeistring når han har scoret et mål, men feiringen må ikke bli for overdrevet. Rimelig feiring er tillatt, men praksisen med koreograferte feiringer er ikke å anbefale når de resulterer i overdreven sløsing med tid, og dommerne instrueres i å gripe inn i slike tilfeller.

En spiller skal advares dersom han
• etter dommerens mening lager gester som er provoserende, spottende eller opphissende
• klatrer opp i et gjerde for å feire en scoring
• tar skjorten helt av seg eller dekker hodet med skjorten
• dekker hodet eller ansiktet med en maske eller lignende.

Det å forlate spillebanen for å feire en scoring er i seg selv ikke noen forseelse, men det er viktig at spillerne returnerer til spillebanen så raskt som mulig.
Dommerne forventes å opptre på en forebyggende måte, og å vise sunn fornuft ved håndteringen av feiring av et mål.

Dommeren var altså ikke bare i sin fulle rett, han hadde ikke noe valg. Det står klart at en spiller skal advares om han eller hun dekker hodet eller ansiktet med en maske eller lignende.