Dommersjef Terje Hauge sier det er et mål å få mest mulig like krav til fysisk test, også i 4. divisjon menn og 3. divisjon kvinner. En oversikt dommere.no har lagd, viser at det er stor variasjon fra fotballkrets til fotbalkrets.

– Vi har allerede tatt tak i utfordringen og satt standard for 3. divisjonsdommerne, og har et mål om at kravene (fysiske tester, teoritester og fagsamlinger) over tid skal bli en standard etter rangering/nivå for hele landet/kretsene, sier Hauge.

Vil ikke gå ut med krav nå

Også nedover i divisjonene er enkelte ting på plass, med unntak av nettopp de fysiske kravene.

– I 2015 har vi en felles teoritest (elektronisk), presentasjoner (fagtema) på kretsens fagsamlinger og fysisk test i 3. div. Da gjenstår standard fysisk test for 4. div Menn og 3. Div Kvinner, der de fleste kretsene er samstemte med noen unntak som du nevner.

Hva han mener er et riktig fysisk krav, vil dommersjefen ikke si noe om foreløpig.

– Dette tema ønsker jeg å diskutere internt i NFF, representanter fra kretsene og fysiske trenere før jeg uttaler meg, sier Hauge til dommere.no.

Fokus på trening

På toppnivå viser testene at de norske dommerne gjør det stadig bedre. Alle dommerne i Tipeligaen og assistentdommerne på samme nivå ble testet i januar på La Manga.

– De siste tre årene har gruppen tatt flere skritt i rikitg retning. Dette ser vi på snittresultatene på YoYo-testen.

Toppdommerne blir fulgt tett opp gjennom hele året.

– Toppdommerne må føre treningsdagbok, blir fulgt opp av fysisk trener og rapporterer til NFF. Vi har fire-fem fysiske tester i sesongen, to obligatoriske og tre «fitness check». Vi har også praktisk trening (frispark, straffespark, håndtering av mur, offside osv) eller en treningsøkt på våre fagsamlinger.

Et løft med fysiske coacher

Nytt av året er det at man har en fysisk coach i hver av de 18 kretsene, som har ansvaret for treningsgruppene i den enkelte krets. Dommersjefen i NFF oppfordrer alle dommere i kretsen om å benytte seg av dette tilbudet.

–  Ta kontakt med kretsen og spør når det er trening for dommerne i kretsen. Dette er et godt utgangspunkt med tanke på motivasjon for trening, bidra til et godt dommermiljø og faglige diskusjoner etter treningene. Hvis kretsen ikke har tilbud, så utfordrer jeg dommeren til selv å ta initiativet med mål om å få med seg noen kollegaer.

For om man har ambisjoner om å klatre på dommerpyramiden, må man være i god form.

– Det er ikke tvil om at fremtidens toppdommere må være meget godt trent, så dommere med ambisjoner bør ta eget initiativ og trene godt, avslutter Terje Hauge.

Her er en link til en treningsvideo lagd i Agder Fotbalkrets.