Et planlagt FairPlay-møte mellom klubbene og dommerne i Agder er avlyst. Grunnen er for liten påmelding fra klubbenes side. Leder i dommerkomiteen i Agder Fotballkrets, Mats Nesmann, synes det er synd det ikke blir noe møte.

– For Dommerkomitéen er det viktig å holde FairPlay-møter før sesongen for å kunne informere om årets retningslinjer og regelendringer med det mål å komme frem til en felles forståelse og legge premisser for sesongen. Det er også viktig å få til en dialog med mellom de ulike aktørene i fotballfamilen, spillere, ledere og dommere, sier Nesmann.

Hadde effekt

Møtet var først planlagt holdt over to dager, slik at man kunne skille klubbene etter nivå. Da påmeldingsfristen nærmet seg var interessen så liten at Agder Fotballkrets valgte å gå ned til en felles møtedag den 18. mars. Da fristen var ute så man ikke noen grunn til å arrangere et møte med kun noen få klubber til stede.

– Vi har i forkant av en tidligere sesong gjennomført en vellykket samling. Det var det enighet blant deltagende lag og dommere om hvordan vi skulle forhlde oss til hverandre. Vi mener å kunne påvise at «konfliktnivået» i den sesongen sank betraktelig og at vi hadde færre alvorlige saker med bl.a. bortvisning av trenere, forteller Nesmann.

Han tror ikke det var tilfeldig at miljøet på og utenfor banen ble bedre som følge av FairPlay-møtet.

– Det kan selvfølgelig være tilfeldig, men vi tror det skyldes en vellykket samling hvor mange lagt i 3. og 4.div møtte.

Ikke nok fokus på FairPlay

Det er ikke gjort noen undersøkelse på hvorfor klubbene ikke har meldt seg på kretsens FairPlay-møte. DK-lederen i Agder har imidlertid noen tanker om dette.

– Det er hektisk for klubbene nå før sesongstart og vi håper at det er grunnen til at mange ikke prioriterer å komme på FairPlay-samlingene. Men det tyder også på at klubbene ikke har tilstrekkelig fokus på FairPlay i seniorgruppene.

Samtidig føler han mange går glipp av viktig informasjon som de trenger som trenere eller spillere.

– Hovedgrunnen til at DK ønsker slike årlige samlinger er nevnt tidligere, men vi gjentar det gjerne. Vi ønsker å fokusere på gjeldende retningslinjer, regelnytt og dialogen mellom dommere og lagene. Den gode dialogen er viktig ikke bare på denne samlingen, men i praksis på banen og i teknisk område under kamp. Det er svært konfliktdempende å ha felles forståelse og forventninger.  Fortolkningen av spillereglene er ikke konstante, de er i stadig endring og tolkningen kan på viktige punkter variere fra sesong til sesong. Spillere og ledere som ikke får med seg disse endringen vil da ha ett sett av «regler» i hodet, mens dommeren er forpliktet til å følge andre «regler». Da er det innlysende at konflikter ofte oppstår.  Vi kan fremdeles oppleve at noen har en forståelse av offsideregelen slik den var for over 20 år siden, og det blir det mange protester av.

Håper det blir obligatorisk

Et av problemene dommerkomitéen har møtte på når de har invitert klubbene til FairPlay-møte, er at disse møtene har vært helt frivillige. Det håper Nesmann det blir endring på.

– Vi har et håp om at klubbene ser behovet for slike årlige samlinger selv, og krever at kretsen gjør disse obligatoriske. Klubbene i toppfotballen har sine samlinger mens de er på La Manga. Dommerkomitéen mener det er helt nødvendig med årlige samlinger / dialogmøter med klubber og dommere. Og vi håper at kretsstyret før neste sesong vil sette deltakelse på FairPlay-møtene som betingelse for å kunne stille med lag i den aktuelle klassen, selv om tvang ikke er ønskelig.

Og møte eller ikke, DK-lederen i Agder håper likevel FairPlay vil prege sesongen.

– Vi ønsker lag og dommere lykke til med sesongen og håper at sesongen blir preget av FairPlay og Handeshake for Peace, avslutter Mats Nesmann.