Mange blir usikre når en lagleder spørdommertrio hvor lenge de må vente når motstanderlaget ikke dukker opp til kamp. I breddefotballen, som er fra 4.divisjon og nedover herrer, 3. divisjon og nedover damer, samt alt av aldersbestemt fotball (untatt NM), forholder dette seg som følger:

Disse reglene kommer fram av NFFs Breddereglement § 9-1

(1) En kamp skal begynne til fastsatt tid. Et lag plikter å reise så tidlig at laget er fremme i god tid før kampen.

(2) Når et lag før eller under reisen forstår at det ikke ville være spilleklart til fastsatt kamptidspunkt, skal det omgående informere motstanderlaget om forsinkelsen. Dommer og motstanderlaget har etter slik beskjed plikt til å vente i inntil 45 minutter etter fastsatt kamptidspunkt, med mindre det reisende laget opplyser at det heller ikke vil kunne rekke dette tidspunktet. Hvis kampen ikke kan starte innen 45 minutter etter fastsatt kamptidspunkt, regnes det forsinkede laget som uteblitt dersom det ikke har hatt gyldig grunn.

(3) Dersom et lag ikke gir beskjed før kampstart om at det er forsinket, regnes det som uteblitt dersom det uten gyldig grunn ennå ikke har møtt når det har gått 10 minutter etter fastsatt kamptidspunkt.

(4) Gyldig grunn foreligger der laget er blitt hindret av forhold under reisen som man ikke med rimelighet kunne forutsett eller overvunnet følgene av.

(5) I elleverfotball må et lag ha minst 7 spillere for å kunne begynne kampen. Stiller laget med færre spillere, regnes laget som uteblitt.
(6) I nierfotball må et lag ha minst 6 spillere for å kunne begynne kampen. Stiller laget med færre spillere, regnes laget som uteblitt.
(7) I syverfotball må et lag ha minst 5 spillere for å kunne begynne kampen. Stiller laget med færre spillere, regnes laget som uteblitt.
(8) I femerfotball må et lag ha minst 3 spillere for å kunne begynne kampen. Stiller laget med færre spillere, regnes laget som uteblitt.