dommerklikkDet har vært mange norske jenter ute i internasjonale oppdrag den siste tiden. Denne helgen kom Cathrine Eide og Marit Skurdal hjem fra EM-kvalifisering for U17 i Skottland. Tilbakemeldingene tyder på gode sportslige prestasjoner av Cathrine og Marit i de tre kampene de deltok.

Cathrine var hoveddommer i kampen Kroatia – Frankrike og Skottland – Frankrike, og 4. dommer første kampdag i kampen Kroatia – Skottland. Marit var assistentdommer i alle tre oppgjørene. De to norske var i team med to dommere fra Moldova.

– Det største utfordring vi får her ute går vel ofte på det språklige, men fotball kan de alle, så man finner alltid gode måter til å forstå hverandre på en god måte, forteller Cathrine Eide.

Første miniturnering

For Marit Skurdal var opplevelsen ekstra spesiell. Dette var nemlig henne første tur til denne typen kvalifiseringsturnering.

– Jeg hadde forventinger og var veldig spent på hvordan dette skulle bli. Jeg visste det var viktig å prestere godt og vise seg frem på en god måte, både på og utenfor banen. På forhånd forventet vi gode kamper med et seriøst preg over seg, og gode diskusjoner om situasjoner etter kamp. I tillegg visste jeg det ville være dyktige veiledere der og håpet de kunne gi meg gode råd på veien videre, sier Skurdal til dommere.no.

Og heldigvis levde turen opp til forventningene.

– Vi fikk et godt samhold blant dommerne som resulterte i gode diskusjoner rundt kampene. Godt samhold blant dommerne er viktig for å lykkes og for den gode læringen. Vi var et team både på og utenfor banen.

Cathrine Eide og Marit Skurdal under EM-kvalifiseringen i Skottland.

Cathrine Eide og Marit Skurdal under EM-kvalifiseringen i Skottland.

Gode veiledere

Med mange nye elementer, er det ikke rart man kanskje er litt spent i forkant. Men, både de andre dommerne og veilederne gjorde at skuldrene kunne senkes.

–Det å få møte dommere fra forskjellige nasjoner er veldig lærerikt, vi gjør ting på ulike måter, vi snakker sammen og lærer av hverandre. Vi hadde gode veiledere som ga meg ny innputt og god lærdom til veien videre. Selv om det var seriøse veiledere, brøyt de raskt isen med litt latter og en spøk i ny og ne, det gjorde at jeg raskt sank skuldrene og den anspente stemningen slapp raskt tak.

Av konkret lærdom var det viktigheten av å stå sammen som team som sitter tydeligst igjen hos Skurdal.

– Det med teambuildingen utenfor banen er viktig. Bli kjent med hverandre og diskutere hvordan en skal gjøre det under kamp. Da blir man mer trygge på hverandre og prestere bedre under kamp. Det er ikke bare det å bli kjent med hverandre som dommere som er viktig, men også bli kjent med hverandre utenfor banen. Jeg lærte hvor viktig det var å bygge opp samarbeide som et team utenfor banen og ikke bare i samtalen før kamp.

Ta med lærdom hjem

Nå skal Marit Skurdal bruke lærdommen til videre utvikling i de hjemlige kampene.

– En slik tur er viktig for min utvikling da man tar  man imot masse læring på kort tid som er viktig å ta med seg i kampene hjemme i Norge. Det er også viktig erfaring for meg som dommer slik at jeg kan utvikle kvalifikasjonene mine enda bedre. Jeg tar med meg viktig erfaring og læring både fra kampene og det sosiale, avslutter Skurdal.