Nå har NFF samordnet reglene så gule kort i G16 og J16 i NM også skal sones umiddelbart med fem minutters utvisning.

– I arbeidet med denne bestemmelsen var det i pilotfasen slik at NM var untatt. I de nye reglene er det ikke lenger noe skille på NM-kamper og seriespill. Det betyr at tidsbestemte utvisninger skal gjelde i alle kamper i disse klassene, skriver Rune Pedersen i et brev til fotballkretsene.

Her finner du reglene for barne- og ungdomsfotballen

Pedersen kan fortelle at hefter med disse reglene vil trykkes og sendes kretsene i løpet av neste uke, og at turneringsreglene for NM vil endres tilsvarende.

Det er fortsatt trener/lagleder som skal holde orden på at egen spiller har sonet ferdig de fem minuttene, og det er slik at spilleren kan komme innpå banen først etter signal fra dommeren. Det behøver ikke være stans i spillet.