Nå har påmeldingen til Norway Cup startet for dommerne. I år satser dommersjef Jørn Thomas Smedsrud på å samle de sortkledd enda mer enn tidligere.

– Tidligere har dommerne bodd på to skoler, Holtet og Brannfjell. I år flytter vi opp til KFUM-hallen som ligger ved siden av Brannfjell skole og vil ha overnattingen for endel av dommerne der i tillegg til Brannfjell. Da har vi alle samlet og det vil være en stor fordel, sier Smedsrud til dommere.no.

Her finner du info og påmeldingslink til NC 2015

Giftet seg under turneringen

For det er ingen hemmelighet at det sosiale er viktig for dommerne som kommer tilbake til Norway Cup år etter år.

– Miljøet blant dommerne og stemningen på sletta er to viktige faktorer. Dommerne knytter gode bånd på tvers i landet og utenlands. Man får gode venner som man treffer igjen år etter år. For mange er Norway Cup høydepunktet på sommeren og i sesongen.

Enkelte får da også bedre kontakt enn det man kanskje kunne regne med.

– Gjennom årene har det blitt flere ektepar etter at han og hun har truffet hverandre som dommere i NC. Høydepunktet her var nok da Lars Johan og Merete (ekteparet Hammer) giftet seg under turneringen for noen år siden. Det ble et flott arrangement ved finalearenaen, og dommerkollegaer sto parade for de nygifte. Nå er de foreldre og kommer innom turneringen så sant det passer.

Alle drømmer om en finale under Norway Cup. Dette bildet er fra 2013.

Alle drømmer om en finale under Norway Cup. Dette bildet er fra 2013.

Mange vil være med

Totalt bidrar tett oppunder 400 dommere og rundt 70 veiledere til at alle kampene under turneringen får kyndig kampledelse. Smedsrud opplever det ikke som vanskelig å skaffe nok kampledere.

– Det har så lenge jeg har vært dommersjef (siden 2004) ikke vært vanskelig å rekruttere dommere til NC. Vi har enkelte år hatt litt for mange dommere i forhold til at alle skal få et så godt kamptilbud som mulig. Utenlandsdelen (ca 100) fylles opp tidlig på året og det er venteliste. Vi har med dommere fra omtrent 20 forskjellige nasjoner.

Det gjør at dommersjefen selv ikke trenger å hente fram sine egne ferdigheter med fløyta for å bidra.

– Det er lenge siden jeg hadde fremme fløyta og dømte i Norway Cup. Innimellom er det nødvendig at noen av oss som jobber i Dommeravdelingen trår til og løser oppgavene ute på sletta som kan oppstå akutt hvis det er skader, forfall etc. Og da har det blitt noen dommeroppdrag i løpet av uka for enkelte medarbeidere.

Mer elektronisk

Det krever en del ressurser når man skal administrere alt av påmelding, oppsett, veilederrapporter under Norway Cup. Heldigvis har gode datasystemer gjort den jobben enklere.

– Det er hektisk den uken turneringen varer, og mange ting skjer underveis. Derfor er vi avhengige av dette. Nå har vi fått til gode løsninger og dette fungerer bra. Blant annet skjer påmeldingene elektronisk. Mer og mer blir ivaretatt slik.

For de som nå har bestemt seg for å bruke en uke på Ekebergsletta for å dømme i Norway Cup, er det bare å få meldt seg på. I år satser arrangøren på å få tatt enda bedre på dommerne.

– Som nytt av året vil vi ha egne telt for dommere på Ekebergsletta som samlingspunkt der man kan legge fra seg sitt utstyr, få enkel servering og ha det hyggelig mellom kampene, sier dommersjef under Norway Cup, Jørn Thomas Smedsrud.