Region sør hadde veiledersamling i Sandefjord onsdag 28.06.

Det ble lagt fokus på kriterier, den moderne dommeren- hva ser vi etter? Deltakerne så klipp og diskuterte kriterier for avgjørelsene. Videre var det fokus på management og problemløsning – hvilke virkemidler har dommerne? Avslutningsvis var det den gode veiledersamtalen som ble dradd frem.

Kursholdere Odd Jarle Larsen og Thor Håversen var meget godt fornøyd med deltakerne og engasjementet de viste.