edvartsenI slutten av februar ble alle fotballkretsene bedt om å sende en oversikt til Norges Fotballforbund med en oversikt over dommere men annen etnisk opprinnelse enn norsk. Nå er de samme dommerne invitert på impulssamlinger, og de to første er allerede gjennomført, forteller prosjektleder Svein-Erik Edvardsen i Norges Fotballforbund.

Det er så langt gjennomført to impulssamlinger og vi skal gjennomføre åtte til. De to første samlingene som ble avholdt i Oslo (foto: NFF) og Vadsø, har vært både vellykket og ikke minst nyttige, sier Svein-Erik Edvartsen til dommere.no.

Noe av hensikten med samlingene er å finne ut hva som er utfordringene for denne gruppen dommere. Og det er enkelte fellesnevnere som allerede går igjen.

 Den største utfordringen som har blitt avdekket så langt er knyttet til språk, spesielt knyttet til en del formelle saker knyttet til dommerrollen som for eksempel utvisningsrapporter, regeltester og kamprapporter. Her må NFF og kretsene legge forholdene bedre til rette for denne gruppen dommere for fremtiden, sier Edvartsen.

 Veien videre når alt av samlinger er unnagjort, er å legge løpet videre slik at dommere med annen etnisk opprinnelse skal ha samme muligheter som sine etnisk norske dommerkolleger.

  Hele poenget med prosjektet er å avdekke utfordringer som denne gruppen dommere har, og med formål at kretser og forbund skal kunne legge forholdene bedre til rette for fremtiden. Det er følgelig ikke snakk om å forskjellsbehandle noen. Tvert i mot skal det på plass verktøy slik at alle dommere uansett etnisk opprinnelse skal kunne ha samme forutsetninger for og lykkes, sier Edvartsen.

Sjekk videoen fra den første samlingen

Dette er oppsettet for de øvrige samlingene som skal gjennomføres videre utover høsten:

Dag/ dato:                                                         Sted / region:                                   Teknisk arrangør (krets):

Torsdag 1. oktober 2015:                             Ålesund (region Midt samling # 1)                          Sunnmøre

Søndag 25. oktober 2015:                           Bodø                                                                 Nordland (Bodø/Glimt – Lillestrøm)

Mandag 26. oktober 2015:                          Stavanger (region Vest samling # 1)                       Rogaland

Tirsdag 27. oktober 2015:                            Trondheim (region Mildt samling # 2)                   Sør Trøndelag

Torsdag 29. oktober 2015:                          Bergen (region Vest samling # 2)                            Hordaland 

Torsdag 29. oktober 2015:                          Sandefjord (region Sør)                                              Vestfold

Søndag 1. november 2015:                         Tromsø                                                               Troms (Tromsø-Bodø/Glimt)


I tillegg vil det bli berammet samling i Harstad (Hålogaland Fotballkrets)