Allerede neste høst kan VAR bli testet ut i norsk fotball. Det sier fungerende generalsekretær Kai-Erik Arnestad i NFF.

Tidligere har dommersjef Terje Hauge uttalt at det er viktig for våre toppdommere å få erfaring med VAR. For et par uker siden kom det signaler fra NFF om at de vurderte dette, og nå kommer bekreftelsen.

– Vi har en intern målsetting om å teste ut VAR på en cupkamp neste høst, altså 2019. Men det er ikke noe vi kan love. Det er mye som skal falle på plass, og vi må avklare bemanning og kompetanse. 2019 er uansett vår interne målsetting. Finansieringen er kanskje det aller viktigste spørsmålet. Dette er kostbart, både på investeringssiden og på driftssiden. Så det må bli et spleiselag mellom NFF sentralt, og toppklubbene. Nøyaktig hvordan det skal skje vet vi ikke ennå, sier Arstad til TV2.

For å få VAR i norsk toppfotball må det et stort spleiselag til, og det er mange penger som må bordet. Trolig vil VAR-teknologien koste 15 – 20 millioner kroner.

– Det er store kostnader knyttet til både investering i systemet og deretter drift. En må opprette et eget VAR-rom der dommerne følger kampene. Vi har en løpende dialog og vil være klar når norsk fotball er klar. Men norske toppdommere ønsker seg VAR og synes det er spennende – det er helt klart, forteller Terje Hauge til NTB.